Amazone na Agritechnice

Firma Amazone patří v oblasti zpracování půdy mezi světovou špičku. Její stroje znají čeští zemědělci už mnoho let. Na této stránce Vám představíme novinky této firmy v oblasti zpracování půdy.

Amazone Cirus
Secí stroj Amazone Cirus je určen pro setí velkých, zejména nepřipravených ploch. Díky pracovnímu záběru osm, nebo devět metrů a pracovní rychlosti 12 – 16 km/h dosahuje stroj výkonnosti až 9 ha/h.
Stroji dominuje zásobník na pět tisíc litrů osiva, který je umístěný těsně za tažný prostředek. Hmotnost stroje je při práci přenášena pouze na závěs traktoru a utužovací válce secího ústrojí. Podstatná část hmotnosti tak dotěžuje zadní kola traktoru a přispívá ke zlepšení přenosu tahové síly na podložku. Víko plnícího otvoru zásobníku osiva tvoří vodě odolná tkanina. Plnící otvor je tak snadno a jednoduše dostupný.
Přípravu půdy před vlastním setím zajišťují podle přání zákazníka buď napevno v gumových ložiscích uložené talířové brány, nebo talířové brány s proměnnou intenzitou zpracování půdy. Intenzita zpracování se nastavuje z traktoru podle místních podmínek.
Vlastí secí ústrojí tvoří utužovací válce, které připravují půdu pro dvě talířové výsevní botky RoTeCa udržují nastavenou hloubku setí. Každá botka je do půdy přitlačována silou 100kg. Utužovací válce jsou přitlačovány vlastní hmotností stroje. Stejný tlak na všechny válce a tím stejná hloubka setí je zajišťován pomocí hydraulické soustavy.
Přesný secí stroj Amazone ED 902 K
ED 902 K je secí stroj pro přesný výsev o pracovním záběru 9 m. Pro snadný a bezpečný transport tohoto stroje po komunikacích vyvíjí Amazone kompaktní trojdílnou sklápěcí konstrukci pomocí níž všech osmnáct výsevních botek poskládá do tří dílů nad sebe. Přepravní výška pak dosahuje 3,6 m. ED
Amazone samozřejmě nabízí i možnost přihnojování. Jako zásobník hnojiva může být použit čelně nesený zásobník používaný pro výsev obilovin. Specielní rozdělovací hlava hnojivo rozděluje k jenotlivým bodkám.
Talířové brány Amazone BBG Catros
Energeticky málo náročné a ekonomicky zajímavé zpracování půdy slibují konstruktéři firmy Amazone při použítí stroje Amazone Catros. Pracovní orgány umožňují široký rozsah nastavení intenzity zpracování půdy. Catros je stroj konstruovaný pro intenzivní zpracování velkých ploch těsně po sklizni. Pracovní talíře o průměru 450 mm umožňují bezproblémové zpracování a promíchání posklizňových zbytků a půdy.
Jednotlivé pracovní orgány jsou uloženy v gumových ložiscích , které zabraňují poškození kotouče a zároveň chrání rám proti vibracím a rázům. Pracovní hloubku stroje udržují zadní klínové utužovací válce o průměro 580 mm.
Stříbrný Amazone BBG Centaur
Stříbrnou medaili na výstavě Agritechnika v Hannoveru obdržel stroj firmy Amazone z názvem Centaur. Jde o kombinaci radličkového kypřiče a talířových bran. Centaur provádí dvě operace současně. Pružinové radlice umístěné v přední části stroje půdu nakypří a talířové brány ji znovu nadzvednou a promíchají s posklizňovými zbytky.
Novinkou je počítačem řízená pracovní hloubka radličkového kypřiče a tím i intenzita zpracování půdy. Pro kvalitu práce a zlepšení ekonomické náročnosti je třeba zpracovávat půdu jen do potřebné hloubky. Radličkový kypřič je ovládaný počítačem podle vložených „map utužení“, které vzniknou kombinací výsledků z měření penetrometrického a agrochemického rozboru. Tím se daří uspořit pohonné látky tam, kde se provádí jen hluboké zpracování půdy, kde je to nevyhnutelné, a zvyšuje se únosnost půdy tam, kde je dostačující plošné zpracování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *