Ani na ministerstvu nevěřili

Na farmu v Holi přišel pan Oldřich Poláček se svou ženou v roce 1990. Před tím zde hospodařil státní statek a podle toho to tu i vypadalo. Zdevastovaný statek určený k demolici, pronajatý živý i mrtvý inventář a žádné finanční prostředky. Dnes zde stojí ukázková farma.

I když původním zaměřením elektromechanik, má pan Poláček zemědělství v krvi. Vlastní písemné doklady, že jeho rodina na této farmě hospodařila už před dvěma sty léty. V současné době má pronajato 280 ha půdy, chová 160 kusů skotu, provádí zemní práce, kontejnerový svoz odpadu a opravárenství. Když v roce 1997 žádali o dotaci na nákup plemenného materiálu ze zahraničí, ani na ministerstvu zemědělství nevěřili, že by tak blízko Prahy mohla vzniknout fungující mléčná farma.
Úspěchy živočišné výroby
Základem vynikajícího stáda se stalo 50 kusů holštýnských krav dovezených na základě dotačního titulu. Během jednoho roku ukázaly dojnice svoji „výkonnost“ a proto hned další rok přivezli na farmu dalších třicet kusů. V roce 1999 dosáhli průměrné užitkovosti 8400 litrů a v roce 2000 byla užitkovost už na 8700 litrech. Vysoká užitkovost není jediným chovatelským úspěchem. Dojnice pana Poláčka byla na výstavě PragaAgro 1999 oceněna cenou za nejlepší vemeno a druhá dojnice se v této soutěži umístila na čtvrtém místě.
Úvěrový král
„Já jsem úvěrový král“, říká o sobě pan Poláček. Svoji farmu postavil pomocí úvěrů. Když do Hole přišel, našel jen polorozpadlý statek určený k likvidaci. Teď tu stojí ukázková farma z velice dobrými výsledky. V současné době mají Poláčkovi splaceny tři úvěry od Komerční banky. Smutné je jen to, že když žádali o čtvrtý úvěr, byla jejich žádost zamítnuta. Aby mohli pokračovat ve zvelebování farmy, museli přejít k jiné bance. Úvěr je podle slov majitele motorem pro člověka. Musí se jít za každou korunou a opravdu pracovat. To platí jak pro lidi, tak samozřejmě i pro stroje. Každý stroj koupený pomocí úvěru si na sebe musí sám vydělat. Proto musí perfektně fungovat stroj, jeho obsluha a také servis stroje.
Bez vzdělání není hospodáře
To, že na farmě v Holi hospodaří dobrý hospodář, je vidět na první pohled. Pan Poláček se svou ženou se před jedenácti lety pustili do hospodaření na vráceném rodovém majetku, i když ani jeden z nich nemá zemědělské vzdělání. Odborné znalosti potom získávali samostudiem a také praxí. Zdá se, že ono zemědělské vzdělání k ničemu nepotřebují. A přesto tomu tak není. Ministerstvo zemědělství vydalo dotační titul „Podpora mladých začínajících zemědělců“. Jde o podporu ve formě přímé nenávratné padesátiprocentní dotace prokázaných nákladů na pořízení investice. Pan Poláček splňuje všechny podmínky kladené ministerstvem, až na jednu. Není formálně zemědělsky vzdělán. Tím je z účasti na tomto programu vyřazen. Není „nevzdělanost“ pana Poláčka výsledkem politiky před rokem 1989? Proč by měl studovat zemědělství, když jeho rodině statek sebrali? Copak dobrý hospodář se pozná podle vzdělání? Copak tady v Holi není vidět, že zde hospodařit umí?
Jednoduchost vítězí
Pro zajištění krmivové základny musel pan Poláček nakoupit také zemědělské stroje. Při výběru traktoru sehrála rozhodující roli jeho vybavenost v základní ceně. Massey Ferguson byla jediná značka, která nabízela traktor vybavený přesně podle představ. Proto na farmě v Holi pracuje od roku 1997 traktor Massey Ferguson 8140. Do loňského roku s ním prováděli veškeré polní práce a také ho používali k pohonu senážního lisu Ag-Bag. Po zvýšení výměry však už bylo využití traktoru zejména ve špičkách příliš veliké a tak na farmu pořídili dalšího Massey Fergusona. Tentokrát traktor MF 4270 o 110 koních vyráběný v Anglii. I když spokojenost se značkou byla velká, přesto si pan Poláček nechal předložit i konkurenční nabídky. Tentokrát zvítězila jednoduchost a mrštnost traktoru. Je to takový jednoduchý traktor bez zbytečně složité elektroniky, říká spokojený majitel, který celou loňskou sezónu s traktorem jezdil. Od letošního roku bude panu Poláčkovi pomáhat červený stroj s třemi trojúhelníky ve znaku i se sklizní obilovin. Už netrpělivě očekává příjezd nového pomocníka na svůj dvůr.
Velký balík služeb
Při rozhodování o koupi nového stroje je také velice důležitý servis. Od začátku musíme vědět, že jde jen o stroj a že se na něm stanou drobnosti. Ale i drobnost může stroj vyřadit z činnosti. Proto je třeba mít bezchybný servis. Firma, která by prodávala i třeba zlatý traktor bez kvalitního servisu, neuspěje, říká pan Poláček. Spolu s traktorem si zákazník nekupuje jen stroj, ale také velký balík služeb. Kompletní servis, zajištění dodávky náhradních dílů, to jsou věci, které převážily pomyslné misky vah ke strojům Massey Ferguson.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *