Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Kroměřížské setkání s novinkami

Dne 3. prosince 2019 se v prostorách střediska společnosti P&L spol. s r. o. v Kroměříži uskutečnil tradiční den otevřených dveří. Na pozvané zákazníky a příznivce zemědělské, komunální a lesní techniky čekalo téměř šest desítek vystavených strojů, mezi nimiž nechyběly zajímavé novinky. Ty pořadatel představil v samostatných prezentacích. ...

Kategorie: Den otevřených dveří

Základní typové řady mlátiček

Vývojem a výrobou sklízecích mlátiček nižších výkonových řad se zabývá řada více či méně renomovaných výrobců. Z hlediska výkonnosti jde zpravidla o modely určené pro sklizeň menších výměr. Tomu odpovídá také provedení konstrukčních prvků. Obvykle mají tyto mlátičky klasickou koncepci s klávesovými vytřásadly, někteří výrobci pak mají v rámci základní...

Kategorie: Sklizňové stroje

Tradice, kvalita, výkon a spolehlivost II

Těžko by se u nás našel zemědělec, který by neznal stroje německé značky Köckerling. Mezi farmáři v mnoha zemích světa mají modré stroje s nápisem Köckerling velmi dobrou pověst. Zasloužily si ji perfektně odváděnou prací, ale také odolnou konstrukcí, jednoduchou údržbou a dlouholetou životností. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Sklizeň pícnin pod hradem Kámen

Součástí letošního Dne Zemědělce v Kameni u Pelhřimova bylo praktické předvádění zemědělské techniky. Nejvíce početná byla kategorie strojů na sklizeň pícnin. Divákům se představilo celkem jedenáct souprav žacích strojů a mulčovačů. Silněji zastoupenou kategorií byla technika na sečení, do níž bylo přihlášeno devět souprav. Zbylá dvě místa obsadily mulčovače. ...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Secí stroje pro přímé setí

Technologií zakládání porostů existuje celá řada, jednou z nich je zakládání porostů do strniště předplodiny. V takovém případě hovoříme o přímém setí. K jeho realizaci můžeme využívat různé technologie. Mnoho výrobců techniky pro zakládání porostů vyvíjí a vyrábí speciální modely secí techniky určené přímo pro setí do strniště. Druhou možnost...

Kategorie: Secí stroje

Zpracování půdy ve světle klimatické změny

Půda patří mezi základní výrobní faktory a zároveň, díky své obtížné genezi, z ekonomického hlediska mezi vzácné statky. Je to důležitý a velmi těžko obnovitelný přírodní zdroj. Produkční a mimoprodukční funkce půdy jsou v současné době nezastupitelné a společnost vystavuje půdu enormnímu antropogennímu i technogennímu zatížení. Je nutné věnovat náležitou...

Kategorie: Zpracování půdy

Nářadí pro mělké a pásové kypření

V souvislosti s protierozními opatřeními a hospodařením s vláhou se využívají na straně jedné technologie mělkého zpracování půdy a na straně druhé pásové kypření. Mělké zpracování půdy souvisí také s omezením neproduktivního výparu a rozprostřením posklizňových zbytků na povrchu půdy. Pásové zpracování je velmi intenzivní z pohledu hloubky, ale probíhá...

Kategorie: Zpracování půdy

Tradice, kvalita, výkon a spolehlivost

Těžko by se u nás našel zemědělec, který by neznal stroje německé značky Köckerling. Tato rodinná firma se od poloviny minulého století specializuje na výrobu zemědělské techniky. Mezi farmáři v mnoha zemích světa mají modré stroje s nápisem Köckerling velmi dobrou pověst. Zasloužily si ji perfektně odváděnou prací, ale také...

Kategorie: Výroba zemědělské techniky