Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Technika pro dopravu vody

Ochranu rostlin či jejich výživu s využitím kapalných minerálních hnojiv zajišťují různé typy postřikovačů. Postřikovače jsou pracovní stroje, pro jejichž efektivní využití je třeba, aby pracovaly s minimálními prostoji. Zásadní vliv přitom hraje zásobování dané techniky vodou nebo připraveným roztokem, který dále využíváme pro ochranu a výživu polních plodin. Za...

Kategorie: Dopravní technika

V Markvarticích již pouze bezorebně

Na statku v Markvarticích u Třebíče odjakživa orali. V suchých letech však orba nedokázala udržet vodu v půdě a připravit optimální podmínky pro uložení osiva. Bylo třeba najít lepší technologii základního zpracování půdy. Optimální se ukázalo hluboké kypření s následným setím. Jako náhradu pluhu zvolili v Markvarticích kypřič Köckerling Trio....

Kategorie: Zpracování půdy

Běžně používané postřikovače

Postřikovače se používají pro zajištění agrotechnických opatření z oblasti výživy a ochrany rostlin. Jednotlivé druhy aplikace můžeme rozdělit podle ročního období, ve kterém je provádíme, nebo podle růstových fází rostlin či pokryvnosti konkrétního pozemku. Z výše uvedených parametrů vycházíme při volbě vhodného typu postřikovače a jeho konkrétní specifikace. Konkrétní postřikovač...

Kategorie: Aplikační technika

Technika a technologie budoucnosti

Cílem výrobců zemědělské techniky, hardwaru i softwaru by mělo být zemědělcům nejen umožnit hospodaření v systému precizního zemědělství, ale také jednotlivé činnosti co nejvíce zjednodušit a zautomatizovat. To je správná cesta k většímu a rychlejšímu rozmachu tohoto směru vývoje zemědělství. ...

Kategorie: Precizní zemědělství

Zemědělství 4.0 – co to vlastně je?

V roce 2018 byla vydána zpráva Agriculture 4.0 - The Future Of Farming Technology, zabývající se čtyřmi hlavními trendy, které vyvíjejí tlak na zemědělství tak, aby splňovalo požadavky budoucnosti. Jsou to: demografický vývoj, nedostatek přírodních zdrojů, klimatická změna a plýtvání potravinami. Zpráva uvádí, že ačkoli poptávka neustále roste, do roku...

Kategorie: Precizní zemědělství

Nabídka i pro precizní zemědělství

Na letošní výstavě Naše pole v Nabočanech nechyběla ani společnost Leading Farmers CZ, a. s., s více než dvacetiletou historií, která od počátku patří mezi společnosti ukazující zemědělcům směr budoucího vývoje a nabízející součinnost při zavádění nových technologií. Při přechodu na systém precizního zemědělství jim poskytuje nejen odborné poradenství, ale...

Kategorie: Precizní zemědělství, Přístrojová technika, Roboti, Výstavní a předváděcí akce

Samojízdné sklízecí řezačky

Samojízdné sklízecí řezačky sklízejí objemné plodiny, které využíváme jako krmiva v živočišné výrobě nebo vstupní suroviny pro bioplynové stanice. Při výběru vhodné sklízecí řezačky hodnotíme především dva základní parametry, a to výkon řezačky a možnosti zpracování materiálu, zejména s ohledem na kvalitu a strukturu řezanky. Při sklizni silážní kukuřice jsou...

Kategorie: Sklizňové stroje

Protierozní pěstování nejen kukuřice

Velkým tématem posledních let jsou různé systémy protierozních opatření. Jejich aplikace je ovlivněna půdními a klimatickými podmínkami v daném regionu a dále závisí na druhu pěstované plodiny. Mezi nejnáchylnější plodiny patří širokořádkové porosty, v našich podmínkách především kukuřice. Rozšíření jejích ploch souvisí především s rozvojem bioplynových stanic. V řadě případů...

Kategorie: Zpracování půdy

Neustálé investice do servisu

Společnost Agrima Žatec s. r. o. je regionální prodejce působící v Ústeckém a Středočeském kraji již 27 let. Dodává zemědělcům, průmyslovým podnikům a obcím profesionální techniku a poskytuje rozsáhlé poprodejní služby. ...

Kategorie: Servis