Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Cesta k efektivnímu využití fugátu

Fugát, jako produkt separace digestátu, v sobě skrývá významné množství dusíkatých látek a obsahuje i některé prvky, důležité pro zdárný vývoj rostlin. Na farmě v Choťovicích si to uvědomují a hledají cesty, jak fugát nejefektivněji aplikovat a využít jej i při cestě k ekologickému způsobu hospodaření. ...

Kategorie: Aplikační technika

Odstředivá a pneumatická rozmetadla

Výživa a hnojení rostlin patří neodmyslitelně mezi základní agrotechnická opatření. Provádíme je v různých růstových fázích plodin nebo můžeme využít aplikaci pevných minerálních hnojiv spolu se základním zpracováním půdy. Další možnosti nám přináší aplikace před setím nebo naopak bezprostředně po zasetí. Mezi všeobecně uznávané trendy patří aplikace minerálních hnojiv spolu...

Kategorie: Aplikační technika

Nová hala slavnostně otevřena

Vedení společnosti Farmet a. s. otevřelo 11. března novou halu centralizované montáže zemědělských strojů. Tohoto významného aktu se zúčastnila řada pozvaných hostů, mezi nimiž nechyběla starostka města Česká Skalice, zástupci stavebního úřadu, projekční kanceláře Tsunami, stavební firmy Stylbau a další významní dodavatelé. ...

Kategorie: Výroba strojů, Výroba zemědělské techniky

Letošní jarní výstavu ukončil virus

Začátek jara je tradičně časem setkání zástupců firmy LIVA Předslavice, spol. s r. o., se zemědělci, studenty odborných škol a učilišť i obyvateli okolních obcí. Letošní výstava v obchodním centru firmy LIVA se uskutečnila již po devatenácté. Na návštěvníky čekala vystavená zemědělská a komunální technika a příjemné prostředí pro neformální...

Kategorie: Den otevřených dveří

Přehled rozmetací techniky

Rozmetací techniku využíváme pro aplikaci širokého spektra pevných organických hnojiv různé struktury. Těmi je nejen klasická chlévská mrva, ale také komposty, drůbeží trus a další hnojiva. Díky konstrukci některých vybraných modelů můžeme také rozmetat vlhčený vápenec nebo čistírenské kaly. Uvedeným materiálům, které se na první pohled odlišují svojí strukturou, odpovídají...

Kategorie: Aplikační technika

Dlouholetá spokojenost se značkou

Technika pro zpracování půdy musí zajistit co nejlepší podmínky pro setí a následný růst plodin. Svého úkolu se může zhostit na výbornou nebo může dlouhodobě vyvolávat vrásky na tváři majitele. Jejímu výběru je proto třeba věnovat patřičnou pozornost. Ve Švábenicích vybírají pečlivě a jsou s touto technikou spokojeni. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Technologie pro přesné setí plodin

Pro zakládání různých porostů polních plodin využíváme rozmanité modely secí techniky. Její zástupce můžeme rozdělit do různých kategorií, přičemž z daného pohledu hovoříme o standardní a přesné secí technice. Využití přesných secích strojů souvisí především se setím širokořádkových plodin, mezi něž řadíme zejména kukuřici, cukrovku či slunečnici. V našich podmínkách...

Kategorie: Secí stroje

Brána pro vstup do precizního zemědělství

Legislativní nařízení, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil a stále větší tlak na ekologii hospodaření kladou na zemědělce značné nároky. Má-li být zemědělská výroba rentabilní a současně v souladu s přírodou, je třeba používat sofistikovanou techniku a posouvat hospodaření na vyšší úroveň. Jedním z pomocníků na cestě k preciznímu zemědělství je...

Kategorie: Precizní zemědělství

Čtvrt století s jednou značkou

Postřikovače patří k nejsložitějším strojům na farmě, a tak v jejich případě platí dvojnásob, co funguje, to neměň. Toto pravidlo dodržují i na farmě v Liticích. Při ochraně a výživě rostlin používají již 25 let aplikační techniku jednoho výrobce. ...

Kategorie: Aplikační technika