Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Nabídka pluhů je široká

Orba představuje v podmínkách řady podniků a farem základní agrotechnické opatření a plní řadu funkcí. Jde o kypření, mísení, drobení a obracení půdy v různých hloubkách. Vlastní orbu můžeme rozdělovat podle různých kritérií, například podle období kdy jí provádíme nebo podle její hloubky. Z hlediska obdobní hovoříme o orbě seťové,...

Kategorie: Zpracování půdy

Setkání v Želechovicích nad Dřevnicí

Společnost Unimarco a. s. uspořádala tradičně na konci roku setkání se svými příznivci, obchodními partnery a zákazníky. Den otevřených dveří byl příležitostí vystavit zemědělskou a potravinářskou techniku a vytvořit pro všechny návštěvníky příjemné prostředí s bohatým občerstvením a doprovodným programem. ...

Kategorie: Den otevřených dveří

Radličky i talíře od jedné značky

Spolupráce společnosti TAGROS a. s., Troubelice s prodejcem zemědělské techniky – firmou P & L, spol. s r. o., trvá již od poloviny 90. let minulého století. Vše začalo traktory Ford a následně pokračovalo dalšími značkami. Do současné doby firma P & L dodala do Troubelic na tři desítky strojů....

Kategorie: Zpracování půdy

Různé technologie zakládání porostů

Zakládání porostů kukuřice pěstované na siláž nebo na zrno nabízí různé možnosti. V praxi se využívají jak konvenční systémy, tak zakládání porostů s redukovaným zpracováním půdy. K trendům poslední doby patří pásové zpracování půdy, pro které se také v našich podmínkách vžilo značení strip-till. V tomto případě se využívají k...

Kategorie: Secí stroje

Základní prvky samojízdných řezaček

Sklizni silážní kukuřice dominují samojízdné sklízecí řezačky. Kromě zvyšujících se nároků na jejich výkonnost při sklizni jsou kladeny vysoké požadavky také na kvalitu výsledné řezanky. Nejde však pouze o maximální míru rozdrcení kukuřičného zrna, ale také o strukturu sklízeného materiálu. Přitom se uplatňují různé typy řezacích bubnů a zařízení určených...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Technologie zpracování půdy s ohledem na erozní ohrožení

Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na Zemi. Obecnou vlastností je její pomalá obnovitelnost. Proto poškození půdního prostředí různými vlivy bývá patrné i po mnoho desítek let. Současné období je charakterizováno stoupajícím tlakem na produkční schopnost půdy spolu s leckdy nevhodnými technologickými systémy obhospodařování. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Širší využití překládacích vozů

Překládací vozy jsou primárně určeny pro zvýšení výkonnosti při skupinovém nasazení sklízecích mlátiček, ale plní také řadu dalších funkcí. Jejich využití například přispívá ke snížení negativního působení dopravní techniky na strukturu půdy. Souprava překládacího vozu a trakčního prostředku v takovém případě využívá nízkotlaké pneumatiky nebo pásové podvozky. Taková kombinace naopak...

Kategorie: Dopravní technika

Překládací vozy, co nejen překládají

Prodejce zemědělské techniky Michal Horák patří k mladé generaci lidí pracujících v českém zemědělství. Jako oficiální zástupce značky Perard v České republice působí teprve od roku 2015. Zemědělská technika, kterou prodává, však již svoji tradici má. Překládací vozy francouzského výrobce Perard patří mezi to nejlepší, co tuzemský trh nabízí. A...

Kategorie: Dopravní technika

Kvalitní technika pro dlouhou službu

Soukromě hospodařící zemědělec Bc. Ondřej Bačina hospodaří na více než tisíci hektarech. Významný podíl na kvalitních výnosech má již počáteční zpracování půdy. Na rodinném statku používají pouze pečlivě vybranou techniku. Pokud se stroj osvědčí, pracuje následně dlouhá léta. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Kroměřížské setkání s novinkami

Dne 3. prosince 2019 se v prostorách střediska společnosti P&L spol. s r. o. v Kroměříži uskutečnil tradiční den otevřených dveří. Na pozvané zákazníky a příznivce zemědělské, komunální a lesní techniky čekalo téměř šest desítek vystavených strojů, mezi nimiž nechyběly zajímavé novinky. Ty pořadatel představil v samostatných prezentacích. ...

Kategorie: Den otevřených dveří