Archiv autora: Martina Paulová

Filtr

ESM system Bidux X

Dvojité nože mají několik nedostatků, které ovlivňují účinnost žacích lišt: jednak je to náchylnost na poškození při kolizi s cizím předmětem, jednak vysoká náročnost na údržbu. Na druhou stranu díky malé hmotnosti jim postačí nižší příkon a nabízí přesný řez i za ztížených podmínek, jakými jsou vlhký nebo horský terén....

Kategorie: Sklizeň pícnin

Nový systém mlácení a třetí medaile pro New Holland

Značka New Holland získala medaili za inovované mláticí ústrojí kombajnů CX. Klasická tangenciální mláticí ústrojí se primárně využívají ve vytřásadlových sklízecích mlátičkách, kde vysoké otáčky mláticího bubnu maximalizují separaci zrna na mláticím koši, ale zároveň snižují jeho kvalitu. Poprvé od vynalezení tangenciálního mláticího ústrojí s příčnými mlatkami napadlo konstruktéry značky...

Kategorie: Sklizňové stroje

Oceněn byl Baler Control System

Velké hranaté balíky umožňují lisovat velké množství materiálu do balíků s velkou hustotou a výrazně tak zefektivňují následný transport a skladování slisovaného materiálu. Není proto divu, že jejich význam stále roste. V důsledku vysokých setrvačných a lisovacích sil dochází u velkých lisů k vibracím, které se přenášejí na kabinu traktoru...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Stříbrná medaile pro New Holland za inovativní pohon lisů

Velké lisy, které produkují balíky s vysokou hustotou vyžadují robustní setrvačník a silný píst. Proto jsou zapotřebí ochranné systémy při rozběhnutí ústrojí, aby se zamezilo zastavení traktoru nebo přetížení vývodového hřídele. Běžně se proto využívá hydraulických spouštěcích systémů, které pracují s nižším točivým momentem nebo se využívá přepnutí z nižších...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Stříbrnou medailí oceněn kombajn Ventum

Nedostatek pracovních sil je rostoucím problémem mimo jiné i u pěstitelů zeleniny. Ačkoli procesy sklizně například některých druhů salátů jsou dnes do značné míry mechanizovány, zpracování a balení se stále provádí ručně, což je časově náročné. Samojízdný kombinovaný sklízecí stroj VENTUM oceněný stříbrnou medailí je prvním strojem, který kombinuje fáze...

Kategorie: Sklizňové stroje

Autonomní robot Dino získal stříbro

Největší výzvou při mechanickém ničení plevelů je jejich odstraňování v řádkových plodinách. V ekologickém zemědělství jsou tyto plevele odstraňovány ručně, jenže to je velmi časově náročné. Stříbrnou medaili na výstavě Agritechnica proto získal Robot Dino, který je prvním automatickým systémem mechanicky likvidujícím plevel v porostech hlávkového salátu.

Kategorie: Sklizňové stroje

Stříbrná medaile – SmartCut

Se zvyšující se pracovní šířkou žacích lišt, rostoucí kapacitou sklízecích mlátiček a rychlostí sklizně, rostou i požadavky na pohon řezacích nožů a technologii řezání. Až doposud bylo sklízení prováděno s pohonem ostří konstantní rychlostí a případné mechanické defekty, které se vyskytly během sklizně, byly detekovány jen podle zvuků, které způsobovaly...

Kategorie: Sklizňové stroje

ModulaJet

Využívání biologicky rozložitelných plastových fólií má v segmentu pěstování zeleniny a širořádkových plodin dlouholetou tradici. Pokrytí řádku fólii přináší eliminaci plevelů, snížení odparu vody, zvýšení teploty půdy a podporuje se tak rychlejší klíčení, včasný růst a zkracuje se vegetační období. Následně je třeba fólie proděravět, aby rostliny mohly skrze ní...

Kategorie: Secí stroje

Stříbrná medaile za 3D Varioflex

Se systémem 3D Varioflex společnost BISO poprvé zkombinovala výhody flexibilní žací lišty s proměnnou délkou řezacího stolu. Žací lišta je vhodná do všech plodin a díky pokročilému systému kopírování dokáže sekat i blízko povrchu. Kontaktní síla žací lišty na zemi se měří pomocí silových senzorů v jejích rovnoběžníkových nosičích. Rozsah...

Kategorie: Sklizňové stroje