Archiv autora: Trnavský Jiří

Filtr

Jak dobře vybrat kotel na biomasu

Při rozhodování o pořízení nového kotle na biomasu se doporučuje postupovat ve třech krocích: Nejprve porovnáme naše přání s technickými a finančními možnostmi. Následuje vytipování takového kotle, který vyhovuje podmínkám některého dotačního programu. A pak hledáme kotel s co nejlepší regulací, neboli s efektivním provozem

Kategorie: Nezařazené

Cena biopaliva neroste

(JiT) Česká obchodní inspekce zvyšuje počet kontrol jakosti pohonných hmot. Čerpací stanice dokonce může být operativně zkontrolována mobilní laboratoří a inspektoři pak mají právo přímo na místě zakázat prodej nekvalitního paliva. Kontroly se samozřejmě týkají všech prodaných pohonných hmot, tedy i alternativních. Jejich prodej totiž neustále roste.

Kategorie: Nezařazené

Jednodušší a výkonnější

(JiT) Hrozba dramatického zvýšení cen elektřiny vinou nepřiměřené dotační podpory fotovolatických elektráren byla na poslední chvíli zažehnána. Nicméně rozvoj perspektivního oboru tím byl u nás poznamenán. Nyní jde o to nepodlehnout skepsi a hledat další cesty. Například instalace střešních systémů. ...

Kategorie: Nezařazené

Uspořená energie i lepší výsledky

Zatímco v obytných stavbách na našem venkově jsou tepelná čerpadla již poměrně rozšířená, v zemědělských provozech jde zatím o výjimky. Zemědělci se obávají zejména poměrně vysoké investice s údajně delší návratnosti a dávají přednost tradičním zdrojům tepla. Instalace v zahraničí ale dokazují, že jde o výhodnou investici, a to i...

Kategorie: Nezařazené

Náprava biologie bioplynové stanice

Společnost Johann Hochreiter, s. r. o., zajišťuje v České republice generální dodávky bioplynových stanic. Své zkušenosti při výstavbě, provozování a servisu se ale snaží uplatnit i u bioplynových stanic od jiných dodavatelů. Důležité jsou zejména poznatky v oblasti nápravy nebo optimalizace biologického procesu tvorby bioplynu.

Kategorie: Nezařazené

Bioplynová stanice jako stanovený výrobek

V současné době se i v České republice prosazuje trend uvádění technologických celků jako tzv. stanovených výrobků, podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. K tomuto trendu se připojila i Česká bioplynová asociace, neboť přináší výhody především provozovatelům bioplynových stanic.

Kategorie: Nezařazené

Hlavní úlohu musí hrát dodavatel

Realizace bioplynové stanice je složitý proces, kterému předchází strategické rozhodování a příprava. Součástí je výběr projektanta, schválení a prosazení záměru, volba technologie a dodavatele, zajištění financí, samotná výstavba a nakonec uvedení do provozu. Ve většině případů je součástí financování dotace.

Kategorie: Nezařazené

Nové evropské normy na biomasu

Tento rok se završuje několikaleté úsilí odborníků z Evropské unie připravit a vydat nové evropské technické normy pro energetickou biomasu. Producenti, pracovníci zkušeben i spotřebitelé doufají, že tyto normy podstatně zlepší současnou nepřehlednou situaci v této oblasti.

Kategorie: Nezařazené

Rostlinná výroba pro český bioplyn

Výstavba zemědělských bioplynových stanic se u nás rozvíjí nebývalým tempem. Základní technologie jsou již známy a na trhu působí dostatečný počet našich i zahraničních dodavatelů. Nyní logicky musí nastat další fáze – zvyšovat produkce bioplynu za pomoci zlepšení sortimentu a kvality vstupních surovin. ...

Kategorie: Nezařazené