Balíky slámy a sena v pořádné síti

AGRO Pertoltice, a. s., má své sídlo ve Zruči nad Sázavou a obhospodařuje 3250 ha celkové výměry půdy, živočišnou výrobu představuje chov skotu o celkovém počtu 1150 kusů. Tak rozsáhlá živočišná výroba vyžaduje i širokou krmivovou základnu. I proto v podniku pořídili lis John Deere 960 a celý rok 2014 se balíky balí do sítí John Deere Cover Edge.

V podniku se lisuje sláma i seno

Pozemky podniku AGRO Pertoltice, a. s., se nachází v bramborářské výrobní oblasti, nad­mořská výška se pohybuje od 330 do 540 m. Celková výměra půdy je 3250 ha, z toho je 2700 hektarů orné půdy a 555 trvalých travních porostů.

V rámci rostlinné výroby se pěstují především obilniny, olejniny a brambory. Díky rozsáhlé živočišné výrobě, která zahrnuje především chov skotu, se musí vyrobit kvalitní krmivo i podestýlka. Za minulý rok se v podniku slisovalo lisem John Deere 960 přesně 6250 balíků, z nich 6000 slámy a 250 sena.

Přechod na kvalitu

Několik předchozích let se v podniku používalo několik značek sítí, především od tuzemských výrobců. Kvalita ale příliš nevyhovovala zejména z hlediska pevnosti a schopnosti udržet tvar balíku. I proto se vedení rozhodlo pro změnu a v době probíhající akce na sítě John Deere si podnik objednal sítě John Deere typ CoverEdge, který překrývá hrany balíků o několik centimetrů.

Podle slov technika rostlinné výroby Petra Zachariáše je síť CoverEdge sice o něco dražší, ale vyrovná to kvalitou. Ta se projeví především tím, že se síť mechanicky nepoškodí ani při několikanásobné manipulaci. Díky tomu mohli v Pertolticích upravit i ovin balíků, který je nastaven obvykle 2,5 u pšeničné slámy a tři až čtyři oviny u slámy z ječmene. Vše samozřejmě závisí na podmínkách.

Sezóna 2015

I v letošní sezóně se bude v Pertolticích balit do sítě Cover­Edge.

 

Bc. Iva Havlová

marketingová koordinátorka – region Východ

STROM Praha, a. s.

Foto:

Technik rostlinné výroby Petr Zachariáš je se sítěmi John Deere spokojený

Balíky musí držet tvar i při několikanásobné manupulaci

V Pertolticích začali používat sítě John Deere hlavně kvůli kvalitě a schopnosti držet tvar balíku. Za rok 2014 se do nich slisovalo 6000 balíků slámy (vlevo) a sena 250 balíků (vpravo)

Balíky musí držet tvar i při několikanásobné manipulaci

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *