Bezorebné hospodaření na Kroměřížsku

V okolí obce Zdounky na Kroměřížsku se nacházejí rozsáhlé zalesněné oblasti, protkané sítí turistických, ale i běžeckých stezek. Návštěva těchto lokalit je o to zajímavější, když může přinést krásné vyhlídky i setkání se zajímavými živočichy v chráněném území Chřiby. V chřibských lesích pramení řeka Kotojedka, která protéká údolím Zdounecké brázdy. Kopcovitá krajina s sebou nese i specifické podmínky pro zemědělskou výrobu.

V údolí vodního toku Kotojedka hospodaří na 760 hektarech zemědělské půdy Jiří Babušník. Hospodářství, zaměřené čistě na rostlinnou výrobu, převzal po otci, který začínal v roce 1992. V současnosti se rodinná farma zaměřuje na pěstování tržních plodin, jako je ozimá řepka, pšenice, oves a jetel inkarnát na produkci osiva. 730 hektarů orné půdy je zpracováváno bezorebnou technologií s využitím talířového podmítače a radličkového kypřiče; před setím ozimé řepky je pravidlem hloubkové kypření.

Používaným nářadím jsou stroje německého výrobce Horsch. Pro první či opakované podmítky a zapravení porostů meziplodin se osvědčuje talířový podmítač Horsch Joker 8 RT. Je osazen secím strojem Horsch Duo Drill a spolu se zpracováním půdy tak může při jednom přejezdu provádět i zásev letních meziplodin po jeteli inkarnátu. Agresivní talíře o průměru 520 mm snadno vnikají do půdy a zároveň mohou snadno kopírovat povrch pozemku díky pryžovému jištění v místě připojení nosných ramen k rámu. Pro zpracování půdy do hloubky až 25 cm pak slouží radličkový kypřič Terrano 4 FX v neseném provedení, agregovaný s traktorem o výkonu 320 k. Jak traktory John Deere, tak i závěsnou techniku v červených barvách dodala na dvůr podniku firma Lukrom.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 10/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *