Bezorebné secí stroje pro velké výměry

Zatím co u konvenční agrotechniky s orbou je půda intenzivně nakypřena a následně rozdrobena, urovnána a utužena, je u bezorebných technologií orba vynechána a půda je zpracována mělce nebo povrchově, případně jsou obiloviny a některé další plodiny sety přímo do nezpracované půdy. Právě pro bezorebné setí na velkých výměrách vyrábí firma SULKY, kterou u nás zastupuje firma Moreau Agri ,s.r.o., víceúčelové secí stroje Unidrill W400 a W600.

Po vhodných předplodinách, které opožděně uvolňují pozemky s nízkou zapleveleností, mohou tyto stroje sít přímo do nezpracované půdy. Jejich kotoučové botky tvořené kombinací radličky s karbidem wolframu a jednodiskovým krojidlem snadno pronikají posklizňovými zbytky a ukládají semena do půdy přesně v požadované hloubce. U secích strojů Unidrill je hloubka ukládání osiva nastavována hydraulicky. Dávkování osiva zajišťuje hrotový výsevní váleček. Změna výsevku je prováděna plynulou změnou otáček výsevního válečku pomocí variátoru. Dopravu osiva do secích botek zajišťuje pneumatická turbína s hydraulickým pohonem. Řídicí jednotka SULKY-TRONIC sleduje činnost secího stroje a mimo jiné také umožňuje tvorbu kolejových řádků. Objem násypky je přizpůsoben velkým secím plochám . Velký otvor usnadňuje plnění volně loženým osivem nebo z velkých vaků. Kapacita násypky je 2200 l (W600) nebo 1600 l (W400). Pracovní záběr secího stroje Unidryll W400 je 4 m a W600 6 m. Pro usnadnění přepravy po pozemních komunikacích jsou stroje vybaveny hydraulickými brzdami a silničním osvětlením. Dále lze oba stroje přestavit do transportní polohy. Přepravní šířka je potom u obou typů 3 m. Secí stroje Sulky Unidrill je možno na přání vybavit nivelační tyčí s hydraulickou regulací, skříní MS (modulace nastavení průtoku zrna), elektro-hydraulickým ovládáním a ohebným míchadlem pro semena se špatným odtékáním.
Stroje UNIDRILL W400 aW600 mají ekonomické a agronomické přednosti díky své produktivitě práce, kvalitě setby a možnosti snížit počet přejezdů při setí. Použitím těchto výkonných strojů při obdělávání velkých výměr je dán předpoklad pro snížení nákladů na setí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *