Budoucnost nemusí být nutně horor

Jaká čeká zemědělce budoucnost? Růžová, černá nebo jiná? Během semináře Nové vývojové trendy v zemědělství, který uspořádala na své pobočce v Senomatech u Rakovníka společnost PEKASS, se na uvedenou otázku snažil odpovědět Philipp Horsch, jednatel německé společnosti Horsch, která vyrábí vyspělou zemědělskou techniku.

Stále přísnější předpisy týkající se aplikace pesticidů, hnojení a osevních postupů povedou podle Philippa Horsche k drastickým omezením v hospodaření na orné půdě. Do těchto omezení začínají mluvit nejen odborníci, ale také spotřebitelé. Dnes je v Evropě na 140 milionů obyvatel, tedy zákazníků, které čím dál více zajímá, kde a za jakých podmínek se potraviny vyrábějí. A na to nebyli zemědělci v minulosti zvyklí. V souvislosti s narůstajícím počtem restrikcí a příkazů vnímají dokonce němečtí zemědělci budoucnost jako horor. A hledají cesty, jak i za těchto podmínek přežít. V tomto úsilí podává zemědělským podnikatelům firma Horsch pomocnou ruku.
Společnost Horsch má v nabídce talířové kypřiče Joker s vestavěným válcem osazeným řezacími noži. V současnosti je více než 50 % těchto podmítačů osazeno nožovými válci, které si hravě poradí i se strništěm řepky. Minulý rok pracovala firma Horsch velmi intenzivně na vývoji radličkového kypřiče pro intenzivní, přitom mělké zpracování půdy do hloubky maximálně 15 cm. Vyvinula nový konstrukční prvek – speciální slupici s hroty Flexigrip, která se osvědčila u kypřiče Cruiser XL se šesti řadami radliček. Dodávat se bude i k modelům se třemi či čtyřmi řadami radliček, ať k neseným či taženým, s utužovacími pěchy nebo bez nich.
Celou reportáž naleznete v Zemědělci č. 12.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *