Budujeme síť europrodejců

Prodej zemědělské techniky a technologií se po několika letech útlumu začíná oživovat a zájem zemědělců o novou techniku stoupá. To samozřejmě klade zvýšené nároky na prodejce strojů, na jejich servis a zázemí. Oživení trhu na druhou stranu umožňuje firmám investovat do vlastního zázemí a zlepšování služeb.

Příkladem může být firma P + L, která vsadila na tento druh investic a buduje prodejní a servisní střediska, jež by měla jednak obstát konkurenci a jednak po našem plánovaném vstupu do EU splňovat všechny požadavky zahraničních výrobců, kteří již dnes vyžadují poměrně vysoký standard služeb. Tyto myšlenky naplňuje firma P + L mimo jiné i otevřením nově rekonstruovaného střediska ve Žďáru nad Sázavou. O novém středisku, ale i o filozofii tzv. europrodejců jsme si povídali s vedoucím prodeje strojů firmy P + L Ing. Antonínem Šedkem a vedoucím střediska Jaroslavem Šimonem.

Na otázku, proč právě zde investovala firma nemalé prostředky do rekonstrukce bývalé STS odpověděl ing. Šedek.
Vysočina je pro nás oblast s poměrně vysokým počtem prodaných strojů a cítili jsme potřebu v tomto regionu podpořit další prodeje kvalitním zázemím v podobě plně soběstačného střediska. Pobočku firmy P+L, v které se nyní nacházíme, jsme otevírali v srpnu 1992. Tehdy jsme začínali v pronajatých prostorách bývalé STS. Po určité době se tato pobočka rozšířila natolik, že v zájmu poskytování kvalitních služeb již nebylo možné zůstat ve stávajících prostorách. V roce 1997 jsme se rozhodli zakoupit tuto nemovitost, kterou bylo třeba prakticky celou zrekonstruovat. Kompletní rekonstrukce tohoto objektu byla provedena v minulém roce, a to za plného provozu pobočky. Tuto rekonstrukci si mimo jiné vyžádalo neustálé rozšiřování záběru naší obchodní a servisní činnosti, kdy jako poslední přibyl prodej a servis vozů IVECO.

O jak velkou oblast se na této pobočce staráte ?
Ano, samozřejmě, že je tu určité rozdělení pole působnosti jednotlivých poboček. Toto středisko obhospodařuje okresy Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, část Chrudimska a Jihlavska.

Plánujete další rozšíření poboček po území ČR ?
V současné době si myslím, že se musíme co nejvíce soustředit na stávající pobočky a neustále zlepšovat a zkvalitňovat námi poskytované služby. Další rozšíření v budoucnu samozřejmě nechci a ani nemohu vyloučit.

V poslední době se výrobci techniky snaží prosazovat filozofii tzv. „europrodejců“. Pocítili jste už i vy v současné době nějaké signály z jejich strany ?
Ano. Jedná se v podstatě o evropský standard, který výrobci prosazují. Myslím, že již dnes mohu říct, že končí éra importérů v jednotlivých oblastech. Výrobci mají tzv. volnoprodejce, kteří samozřejmě musí mít požadované zázemí, splňovat výrobcem zadané standardy a rovněž prokázat životaschopnost. Cesta naší republiky do EU je podle mého názoru nezvratná. Proto je nutné již v současné době pracovat na tom, abychom po vstupu do EU byli my jako firma svým objemem prodeje a oblastí pokrytí služeb zajímavým partnerem pro výrobce, které zastupujeme. Jedině tak se budeme moci stát „europrodejci“ v našem regionu. V nedávné době jsme zde měli významné návštěvy od jednotlivých výrobců techniky, kterým jsme chtěli ukázat, že nemyslíme pouze na prodej, ale naším prvořadým cílem je poskytovat celý komplex s prodejem souvisejících služeb. Dokonalé zázemí si samozřejmě pochvalují nejvíce koneční zákazníci, zemědělci.

Můžete nám říct, jaké stroje se ve vašem regionu v současnosti nejvíce prodávají ?
Tato pobočka je na Vysočině, což představuje intenzivní chov skotu a tím vyšší poptávku po technologiích do živočišné výroby a samozřejmě i po krmných vozech. Prodáváme krmné vozy od firem Faresin a Kuhn. S tímto intenzivním chovem skotu také souvisí potřeba strojů na zajištění krmivové základny, tzn. od sekaček na píci přes obraceče, lisy, baličky až po sběrací vozy a řezačky. Druhým specifikem této oblasti jsou brambory. Naše firma zastupuje firmu Grimme a jsme tedy schopni nabídnout kompletní technologii na produkci brambor. Nezapomínáme ani na tuzemské výrobce. Zastupujeme firmu Zetor, prodáváme postřikovače od firmy Agrio Křemže a výrobky ZDT Nové Veselí. Získali jsme také certifikát od firmy Arall a stali jsme se autorizovaným prodejcem olejů s originálním vybavením vyhovujícím všem bezpečnostním předpisům.

Miroslav Žižka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *