Černobílá pásová technologie

Farmářům, kteří hospodaří ve zhoršených podmínkách s nedostatkem vláhy nebo na pozemcích ohrožených erozí, může pomoci zlepšit ekonomickou i ekologickou situaci technologie strip-till. V tomto případě se půda zpracovává pouze v páscích, do nichž se následně sejí řádkové kultury, jako jsou kukuřice, řepa, řepka či slunečnice. Pro kypření půdy může být doplněna aplikace hnojiva, které následně kulturní rostliny lépe využijí. Ponechání organického materiálu v nezpracovaných pásech je předpokladem vysokého stupně ochrany proti erozi a lepšího hospodaření s vodou.

Technologii strip-till má v nabídce i pelhřimovská společnost CIME, která vsadila na stroje Stripcat II od francouzské firmy SLY. Ta se jejich vývojem a výrobou zabývá už téměř dvacet let. Vychází nejen z amerických zkušeností, ale zejména z provozních podmínek farmářů z Anglie a Francie, které jsou Evropě bližší.

Stroj SLY Stripcat II na pásovou přípravu půdy je vhodný do těžkých, kamenitých, nebo problematických podmínek s nedostatkem vláhy a erozí ohrožených půd. Technologie SLY strip-till vyvinutá do evropských podmínek řeší v půdě vzduch, vodu a živiny. Podrytím do hloubky 5 až 30 cm v pásu širokém 15 až 30 cm, kdy se orná půda pouze nadzvedne a načechrá, se do zpracovaného profilu dostane vzduch, který je důležitý proto, aby kořeny rostly co nejhlouběji, kde je dostatek živin a vody. Tím, že kypřicí radlice pracuje pouze v řádku, nikoliv plošně, šetří se půdní vláha, navíc se do vytvořené drážky stahuje voda z okolí. Během této pracovní operace lze také dodat do půdy hnojivo, ať už minerální v dávce až 250 kg/ha, nebo digestát či kejdu v maximálním množství 40 m3 na hektar.

Stripcat II pro technologii strip-till umožňuje pracovat s roztečí řádků od 45 do 90 cm, tedy s roztečí 75 cm u kukuřice či slunečnice, nebo 45 cm u řepky, cukrové řepy, sóji či bobu. Zemědělci u něj ocení robustnost, jednoduché používání a snadné nastavování všech pracovních orgánů podle konkrétních podmínek.

Celý článek naleznete v Zemědělci č. 38.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *