Chcete snížit spotřebu nafty?

Při současných vysokých cenách nafty každý přemýšlí o možných úsporách při její spotřebě. Jak tedy omezíme výdělky státního rozpočtu a naftařských společností? Zde je několik možností jak uspořit.

Nové motory

Jestliže chceme pracovat s optimální spotřebou paliva, musíme se snažit používat moderní motory s konstantním průběhem výkonu. To ale znamená, že používané nářadí musí být svědomitě vybráno přesně „na míru“ pro daný traktor a ne přibližným odhadem.
Také nelze jednoduše říci, že nastavit ruční plyn na 1900 min-1 s tím že tak bude k dispozici vždy dostatek výkonu je optimální řešení. Jako mnohem lepší styl práce lze doporučit zvýšení zatížení a snížení otáček. V praxi to znamená například při orbě dát plný plyn a tak dlouho zvyšovat rychlostní stupně, dokud se motor neustálí přibližně 200 min-1 pod otáčkami maximálními. V této chvíli má motor maximální výkon při minimální měrné spotřebě. Otáčky se tak přiblíží k 1900 min-1.
Tento způsob je ale vhodný pouze tehdy, je-li vhodně zvoleno použité nářadí pro daný energetický prostředek. Ten, kdo si koupil traktor raději o třídu silnější, nemůže dosáhnout optimální spotřeby. Jestliže si tedy dopřáváte zbytečně moc výkonu svého motoru, musíte pak počítat s vyšší spotřebou. Zbytečně tak plýtváte naftu. Úspora 6%

Správný styl jízdy

Volba správného stylu jízdy má také velký vliv na spotřebu nafty. Předvedeme si to na příkladu traktoru o výkonu 50 kW (68 k).
V prvním případě zařadíme nízký rychlostní stupeň. Motor se vytáčí až k maximálním otáčkám, ale využijeme pouze 60 % výkonu. Měrná spotřeba je 280 g.kWh-1, což znamená 10,1 l.h-1.
V druhém případě použijeme vyšší rychlostní stupeň. Motor běží na 65 % maximálních otáček, stále využíváme 60 % výkonu. Měrná spotřeba je 230g.kWh-1, což je 8,3 l.h-1.
Při potřebě výkonu 30 kW (tj. 60 % jmenovitého výkonu) můžeme pouze stylem jízdy ušetřit 1,8 l nafty za hodinu. To představuje 18%. Zároveň traktor není tak hlučný ani tak namáhaný. Úspora 20%

Použití vývodového hřídele

Postup při práci s vývodovým hřídelem vypadá zcela jinak. Zde máme pouze jedny otáčky motoru, při nichž dosáhneme požadovaných otáček vývodového hřídele. Konstrukčně je to řešeno tak, že jmenovitých otáček vývodového hřídele dosahují moderní traktory při 1900 min-1 motoru. Zde dosahuje motor nejvyššího výkonu a minimální měrné spotřeby.
To znamená, že například při zpracování půdy zvolíme raději nářadí o něco výkonově náročnější, než nářadí zbytečně malé.
Při lehčím a středním zatížení vývodového hřídele můžeme naftu uspořit pouze v případě, kdy je traktor vybaven úsporným vývodovým hřídelem. Tento systém nastaví motor do režimu s nižšími otáčkami a vyšším zatížením. Tudíž do oblasti nižší spotřeby paliva. Úspora 15%

Výběr traktoru

Různé roky výroby traktorů podobného výkonu od jednoho výrobce
Při porovnávání spotřeby paliva u traktorů firmy Fendt typu Favorit 515 C (110 kW/150 k) a typu Favorit 716 Vario (118 kW/160 k) byla zjištěna o 4 % nižší spotřeba u novějšího modelu. Podobně byl porovnáván i traktor John Deere typu 6900 (96 kW/130 k) s jeho nástupcem typem 6910 (99 kW/135 k). Zde byl opět rozdíl ve spotřebě 4 % ve prospěch novějšího modelu. Úspora 4%

Různí výrobci, totožný rok výroby a výkon traktorů.
Různí výrobci nabízejí pochopitelně traktory s různou měrnou spotřebou, díky tomu lze vhodnou volbou značky traktoru dosáhnout značné provozní úspory paliva.
Úspora 8%

Správná obsluha

Výměna vzduchového filtru
Ten, kdo přehlíží kontrolku signalizující neprůchodný vzduchový filtr, má o 5 % vyšší spotřebu paliva při vysokém zatížení motoru spojeném navíc zpravidla s vysokou kouřivostí.
V tomto případě je nejlepší vzduchový filtr vyměnit za nový. Vyfoukávání filtru nelze doporučit, protože se filtr často poškodí a tím se sníží jeho filtrační schopnosti. Jako nejvýhodnější se jeví postup, při němž vyčkáme na upozornění kontrolním světlem a pak filtr vyměníme za nový. Zároveň při každé třetí výměně filtru vyměníme i bezpečnostní ventil vzduchového filtru. Úspora 5%

Znečistěný chladič
S tím je spojeno i větší zatížení ventilátoru. Ten pak může spotřebovat 8 – 9 % jmenovitého výkonu, který pak nemůžeme využít k tahu nebo práci vývodového hřídele. Pokud běží ventilátor 50% odpracovaného času, jak je obvyklé, uspoří se u traktoru o výkonu 88 kW (120 k) přibližně 5% paliva.
Znečistěný chladič má ale vliv i na jiné parametry. Pokud se zvýší teplota nasávaného vzduchu nebo teplota paliva, klesne výkon traktoru až o 2%. Úspora 7%.

Správné vůle ventilů
Pokud je vůle ventilů příliš velká, otvírají se ventily příliš pozdě a zavírají se příliš brzy. Následkem je, že spalovací prostor není optimálně plněn, naopak když je vůle ventilů příliš malá, ventily se nedovírají a následkem je nedostatečná komprese. Zároveň vzniká riziko pro motor v podpalujících se sedlech ventilů, což snižuje jejich těsnost. Zpravidla se to zřetelně projeví zvýšenou kouřivostí. Úspora 5%

Nové trysky
Odkapující trysky způsobují špatné rázovité hoření a neshořelé palivo ve válci. Tím se zvyšují zapalovací tlaky zatěžující motor a snižuje se tím i životnost motoru. Úspora 5%

Lehkobězné oleje
Tyto oleje přináší zpravidla jen nepatrnou úsporu. Především u straších motorů není pozorován jakýkoliv úsporný efekt.* Vysokovýkonné motory, kterými jsou osazeny současné traktory, stejně potřebují tyto syntetické oleje. Je jen potřeba dbát na správnou specifikaci oleje. Úspora 0%

Další možnosti, jak uspořit

Hmotnost traktoru má každopádně velký vliv na spotřebu nafty. To znamená dolů se závažími. Je vhodné odpojit tunové závaží z předních ramen hydrauliky a další závaží na traktoru. Jednotlivá závaží po 50 kg se v praxi prakticky nesundávají, ale zároveň se nehodí např. k odvozu obilí. Úspora 1%

Průměr pneumatik má každopádně vliv na spotřebu tahové síly a s tím související spotřebu paliva, obzvláště v traktorové dopravě. 38 palcové pneumatiky se dnes montují už i na traktory o výkonu 90 k (např. 540/65R38). Tyto pneumatiky vypadají pěkně, tlak na půdu mají velmi příznivý, ovšem spotřeba je znatelně vyšší než u menších pneumatik (např. 520/70R34). Úspora 2%

Další možnosti úspory spočívají ve správném stylu jízdy při dopravě. Při jízdě není vhodné vytáčet motor do maximálních otáček, ale důležité je včas řadit. Zároveň je nevhodné přetáčet motor při podřazování.
Zbytečně také nenechávejte běžet motor na volnoběh. Takže motor vypnout, pokud to není nutné. To ale neznamená vypínat motor okamžitě po vysokém zatížení. Motor se pak přehřeje, což jej také poškozuje. Úspora 5%

Na spotřebu má také vliv výkon ventilace a klimatizace. Ten, kdo stále nastupuje a vystupuje z kabiny nepotřebuje používat klimatizaci. Ta pak jen poškozuje zdraví. Na poli nastavujte klimatizaci tak, aby jste se cítili příjemně, ale ne více než 5 – 7 stupňů Celsia pod teplotu okolí. Vypínejte klimatizaci také při návratu na konci směny. Vaše tělo si tak pomalu zvykne na venkovní teplotu a zároveň šetříte naftu. Také filtr kabiny udržujte v čistotě, aby ventilátor běžel zvolna. Při maximálním výkonu klimatizace spotřebuje až 3 kW. Úspora 5%

Kontrolujte také těsnost vzduchové soustavy brzd. Pokud uniká vzduch z brzdové soustavy traktoru nebo přívěsu, musí kompresor nutně běžet déle, aby udržel tlak v soustavě. Kompresor potřebuje při zatížení přibližně 4 kW. Úspora 3%

Ze zahraničních materiálů zpracoval ing.Václav Mlynařík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *