Co přináší shazování šnekovým dopravníkem

Firma Pöttinger nabízí ke svým žacím strojům NovaCat různé možnosti ukládání píce. Patří k nim i nejnovější technologie Cross Flow. Ta je založena na tom, že zcela chybí tradiční zařízení pro úpravu píce, jako je válcový mačkač či prstový kondicionér s ocelovými V prsty, a za žacím nosníkem se nachází šnekový dopravník.

Rychle se otáčející šnek přebírá hmotu, uvedenou do pohybu žacími disky, mění směr jejího pohybu o devadesát stupňů, a dopravuje ji do středu kombinace, kde je ukládána na již zformovaný řádek od čelně neseného žacího stroje. Hmota tedy nemá vůbec čas spadnout zpátky na povrch pole, ani po tomto povrchu nemusí být shrnována shrnovačem. Výhody jsou zřejmé: výrazné omezení znečištění píce a výrazné snížení ztrát cenných částí rostlin.

Tento systém má v praxi řadu předností. Ztrát hmoty je mnohem méně než u starších technologií, využívajících samostatného shrnování píce. Další výhoda spočívá v tom, že se ušetří přejezdy shrnovačem po pozemcích, práce a další náklady s tím spojené.

Firma Pöttinger nabízí systém šnekových dopravníků nejen pro vzadu nesený žací stroj, ale také pro – v České republice velmi populární – žací trojkombinace. Uživatelé prvních kombinací NovaCat A10 Cross Flow si pochvalují, že traktor si na hektar vezme jen 3 až 3,5 litru nafty, a přitom lze bez dalších operací přistoupit rovnou ke sklizni řádků.

Kryty šnekového dopravníku CrossFlow se u žací kombinace NovaCat A10 CF otevírají hydraulicky z kabiny traktoru. Díky tomu je možné pohodlně zvolit požadovaný způsob ukládání hmoty – na středový řádek, kombinované ukládání či kompletně na široko.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *