Den techniky John Deere zaujal velké i malé

Přehlídku strojů John Deere na pozemcích ZD Trhový Štěpánov, a.s., pod tradičním názvem Den Stromu uspořádala již po páté akciová společnost STROM Praha. Návštěvníci kromě klasického předvádění techniky při práci také oceňovali zkušební jízdy s vybranými modely traktorů a předvádění hospodářských zvířat.

Jako každý rok, tak i letos se na předvádění podílely i další spolupořádající firmy, které pro návštěvníky připravily nabídku svých produktů či služeb. Patřily mezi ně ZEA Sedmihorky, BP, Monsanto, Michelin, Genoservis, VÚŽV, Rabbit, STROM Export, Bio Center a Fagus.
Po oficiálním zahájení, které bylo v režii generálního ředitele firmy STROM, JUDr. Ing. Ladislava Bednáře, následovalo několik slov z úst Ing. Miroslava Jirovského, předsedy Svazu zemědělských družstev. Ten v krátkosti zhodnotil průběh letošního pro zemědělce ne příliš příznivého jarního počasí. Jak dále řekl, vše bude nyní záviset na prodeji produkce po sklizni.
John Deere country
Den STROMu měl pro letošní rok i své logo „John Deere coutry“, vyjadřující spojení mezi přírodou a technikou. Na ploše padesáti hektarů pořadatelé připravili dokonalé technické zázemí pro téměř tři tisícovky návštěvníků. Ty samozřejmě nejvíce zajímala zemědělská technika JD a hlavně ukázky její práce. Jelikož byl na předváděcím pozemku porost jetele, praktické ukázky zahájila pícninářská technika. Souprava čelní žací lišty JD 228 a zadního diskového taženého žacího stroje JD 1360 (oba s kondicionérem) s traktorem JD 7800 dohromady tvořila pracovní záběr 5,8 m. Jelikož byla zadní souprava vybavena zařízením pro shazování řádků, vytváří souprava z celého záběru pouze jeden řádek. Traktor 7800 je zástupce starší řady. Jeho následovníkem je traktor 7810. Je to univerzální traktor vhodný pro agregaci s nářadím, pro dopravu i pro kombinaci s čelním nakladačem a při vhodném zatížení jej lze použít i jako tahače. Do této kategorie traktorů patří i model 7810, který byl u českých zemědělců v loňském roce nejžádanější.
Dalším předváděným strojem byla sklízecí řezačka řady 6750 s výkonem motoru 395 k. V německém Zweibrückenu se vyrábějí od typu 6650 až do typu 6950 s výkony motoru od 310 do 540 koní. Aby řezačka vyhověla požadavkům na kvalitu a délku řezanky, byla vybavena polovičním počtem nožů na bubnu. Počet nožů lze samozřejmě měnit podle daných provozních podmínek. Nařezaná píce dále putovala do velkoobjemového návěsu Trailer 21 000, který byl umístěn na univerzálním podvozku, jež najde uplatnění i pro další nástavby (cisterna, kejdovač, překladač obilí). Návěs byl agregován s traktorem řady 8200.
Pro práce se siláží či senáží byly určeny výrobky firmy STROM Export, a to čelní nakladač s rozhrnovacím zařízením a utužovací pěch. Posledně jmenované zařízení bylo zajímavé svou poměrně jednoduchou konstrukcí. Pracovními orgány jsou totiž kola ze železniční soupravy, mající dostatečnou hmotnost a výhodný profil pro dusání (vytěsňování vzduchu).
Práci s pícninami uzavíraly lisy na velkoobjemové válcové i hranaté balíky a traktor 6310 SE s čelním nakladačem a zařízením pro manipulaci s balíky. Traktory s přídavkem SE patří do kategorie tzv. ekonomického vybavení. Řada SE je vybavena motory od výkonu 75 až 105 koní (6010 až 6410 SE).
Ekotech – řešení nejen při zpracování půdy
Ekotech je systém využívající technologie nejen pro půdoochrané zpracování půdy, ale i technologie setí, pěstování a sklizně plodin. Do společenství Ekotech jsou zahrnuty firmy STROM Praha, ZEA Sedmihorky, Monsanto a v neposlední řadě firma Genoservis.
Jedním z představitelů systému Ekotech je stroj určený pro druhou podmítku Ekoland. Po sklizni pozemku se pro první zpracování použijí talířové podmítače, které pozemek zpracují v části kořenových zbytků. Tím se zabrání nadměrnému výparu z půdy a zapraví se semena plevelů a výdrol do hlobky ve které jsou schopny klíčení. Druhá podmítka se provede již zmiňovaným Ekolandem. Na trhu jsou dva modely Ekolands economic line DC 3000 a Ekolands mega line DC 6000 „PLUS“. Třímetrová ekonomická verze je podle zástupců firmy STROM Export velice žádána v zahraničí.
Pro první podmítku je určen diskový stroj, při předvádění v sedmimetrovém provedení, Dowlands mega line DH 7000. Díky zesílené konstrukci zvládne podmítač práci i ve velmi náročných podmínkách. Jako tažný prostředek byl zvolen traktor 8300.
Secí stroje JD 750 A také netřeba dlouze představovat. Předvádění se zúčastnily tři modely a to 750 A se záběrem 6 m (traktor 7810) vybavený naskladňovacím dopravníkem a zásobníkem s obsahem 2500 l, model 750 A AIR s pracovním záběrem 4 m (traktor 6910) a 750 A o záběru 3 m (traktor 6310 SE).
Traktor 8110 byl agregován s poloneseným pluhem Vario Doublelands, který vyrábí firma STROM Export ve spolupráci s firmou Sklenář. V nabídce je 5,6 a 7 radličné provedení se šířkou záběru od 1500 až po 3000 mm dle hydraulického nastavení jednotlivých radlic. Koncepce traktorů řady 8000 je od ostatních modelů poněkud odlišná. Těžiště stroje se přesunulo více na přední nápravu, čímž se rozložení hmotnosti dostalo na hodnoty 58 % na přední a 42 % připadá na nápravu zadní. Zvýšilo se tím i využití tažného potenciálu motoru traktoru (až 297 koní) při agregaci s těžkým nářadím. Tato řada je dále vybavena převodovkou APS, jejíž řazení je ovlivňováno otáčkami motoru, polohou pedálu nebo páky dodávky paliva a řidičem zvoleným nejvyšším převodovým stupněm. Poněvadž jsou do systému vtaženy také informace , jako pojezdová rychlost a zařazený vývodový hřídel, reaguje traktor s APS na rozdílné situace při zatížení lépe a rychleji než řidič.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *