Dobře zvládnutá intenzivní živočišná výroba

V krásné přírodě Železných hor se o 1500 hektarů orné půdy a 500 hektarů luk a pastvin stará společnost Agro Liboměřice. Také s ohledem na přírodní podmínky se zabývá intenzivní živočišnou výrobou se zaměřením na mléko – stádo skotu čítá 2000 kusů. Rostlinná výroba je z velké míry podřízena potřebám produkce velkého objemu kvalitních krmiv a dále i „hladu“ bioplynové stanice po substrátu. Většina produkce obilovin slouží jako krmivo pro skot, stejně jako píce z jetelotravních směsí a silážní kukuřice.

Ustájení skotu je z naprosté většiny postaveno na kejdovém hospodářství. Většina kejdy je vyžívána rovněž bioplynovou stanicí. Výsledný digestát prochází separací a fugát je aplikován na zemědělskou půdu. A to k přihnojování luk hned na jaře, či v menší míře i po první seči, dále k přihnojování porostů jetelotrav, do porostů meziplodin a před setím silážní kukuřice.

Fugát se přitom vždy aplikuje podpovrchově, aby se eliminovaly ztráty živin. K tomu účelu slouží travní aplikátor Kaweco se záběrem 8,7 m a talířový aplikátor Väderstad Carrier se sadou na kejdu Vogelsang o záběru pěti metrů. Travní aplikátor Kaweco byl pořízen právě kvůli omezení ztrát živin do ovzduší a kvůli zamezení znečišťování travní píce fugátem. Oba aplikátory jsou agregovány s aplikační cisternou Kaweco DTS, jejíž oj je zapojena do závěsu K-180 za kabinou traktoru Claas Xerion 4500 Trac VC. Traktor pracuje v podniku od roku 2018, a když zrovna neaplikuje hnojivo, tak se zabývá ještě dusáním senáží a těžkými polními pracemi. Souprava byla kompletně dodána společností Klas-Nekoř.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *