Doprava a skladování kukuřice

Pěstování kukuřice na siláž hraje významnou roli při zajišťování krmivové základny pro skot i bioplynové stanice. Obdobně jako při sklizni dalších plodin souvisí technologie sklizně silážní kukuřice s dopravou a skladováním. Správná technologie se volí s ohledem na přepravu a skladování objemných materiálů s tím, že proces skladování doplňuje ještě vytěsňování vzduchu, aby byly umožněny správně probíhající procesy konzervace.

Samotná doprava je spojena především s využitím traktorových návěsů s velkoobjemovými nástavbami různé konstrukce a provedení. Obdobné parametry platí rovněž pro nákladní automobily. Vlastní skladování je záležitostí stacionárních technologií – staveb.
Při skladování se uplatňuje rovněž mobilní zemědělská a zejména manipulační technika, která se využívá pro vrstvení, rozhrnování a dusání materiálů na silážních platech nebo ve žlabech. Naskladňování silážních věží je záležitostí technologického vybavení věží samotných, avšak u některých typů věží se lze setkat s technikou mobilní pro jejich plnění – metači píce. Obecně můžeme konstatovat, že při dopravě a skladování silážní kukuřice se současně využívají jak nově pořizované mobilní i stacionární technologie, tak technologie pořízené a vybudované před desítkami let. Nejčastěji využívané metody dopravy a skladování kukuřice na siláž v našich podmínkách si blíže představíme.*

Článek Ing. Filipa Javorka vychází v časopisu Farmář.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *