Doprava zvyšuje produktivitu výroby

Mezi zemědělce, jimž je zemědělství životním údělem, patří i Marek Švejcar. Začínal jako soukromě hospodařící zemědělec s několika hektary orné půdy v okolí Vraňan. Farma byla od počátku zaměřena výhradně na rostlinnou výrobu, podnikání se dařilo a výměra obhospodařované půdy se postupně zvětšovala. V současnosti je Marek Švejcar majitelem společnosti Agro Vraňany s. r. o., která obhospodařuje téměř 900 hektarů orné půdy – nejen u Vraňan, ale i ve vzdálenějším okolí.

Podnik je rozprostřený v poměrně velkém regionu a produkce z pozemků se musí vozit 12 až 15 kilometrů daleko. Dalším oborem podnikání je i poskytování služeb při sklizni silážní kukuřice.

Aby majitel spolu se dvěma syny stihl celou výměru orné půdy obhospodařit, využívá moderní zemědělskou techniku. Ani doprava materiálů z pole nesmí představovat limit výkonnosti. Otázku vhodné dopravní techniky začal Marek Švejcar řešit v roce 2014. Jeho důvěru získala značka Wielton. Majitel má velmi dobré vztahy s firmou Agrima Žatec, která dodala  podniku již řadu traktorů New Holland střední a vyšší výkonové třídy i další závěsné techniky.

Z těchto důvodů byly v roce 2014 pořízeny dva návěsy Wielton na tandemovém podvozku. Jednalo se o návěsy Wielton PRC2HP s celkovou dovolenou hmotností 21 000 kg. V náročném provozu při odvozu zrna od sklízecích mlátiček i kukuřičné řezanky od sklízecích řezaček se návěsy osvědčily. Ale postupně se ukázalo, že by byla zapotřebí ještě větší kapacita ložné plochy.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *