„Drobek“ John Deere ve službách rodinné firmy

V jižních Čechách, konkrétně v obci Lbosín, má své sídlo firma DAŇHEL AGRO a.s. Kromě jiného se zabývá také zemědělskou výrobou na vlastních pozemcích. Vedení firmy přistupuje k vlastněné půdě jako k výrobnímu prostředku s velmi vysokou hodnotou, a cílem hospodaření je nejen vysoký výnos plodin, ale také udržení a zlepšování půdní úrodnosti. Tomu je podřízen osevní postup i volba vhodné agrotechniky.

V roce 2013 firma hledala vhodný tažný prostředek pro stroje na zpracování půdy, který by dokázal zajistit odpovídající plošnou výkonnost. Tedy takovou, aby za podmínek, které jsou pro zpracování půdy nejvhodnější, bylo možné zpracovat co největší výměru půdy. Taková operace má nejlepší efekt, vykonává se při přiměřených nákladech a stroje mohou pracovat bez škodlivého působení na půdní strukturu. Odpadá také stres z nesplnění agrotechnických lhůt a z toho plynoucí potřeba provádět některé důležité operace za jakýchkoli podmínek.

Při volbě nového traktoru byly zároveň zohledňovány možnosti nových technologií pěstování plodin, které k nám přichází. Na základě vlastních zkušeností s působením kolových traktorů na půdu a na následný vývoj vegetace bylo rozhodnuto pořídit pásový tahač, a to rovnou s vysokým výkonem motoru. Tím vyvoleným se stal traktor John Deere 9560 RT se jmenovitým výkonem 412 kW (560 k). Dostal označení Drobek. Aby bylo možné vysoký tahový výkon řádně využívat, byl pořízen ještě radličkový kypřič se záběrem 12 m a dále hloubkový kypřič s pracovním záběrem šesti metrů.

Pásové traktory John Deere řady 9 RT se vyznačují vysokým tahovým výkonem díky své značné hmotnosti, velmi výkonnému motoru PowerTech PSX s objemem 13,5 litru a velké kontaktní ploše pásů. Pro dlouhé směny jsou vybaveny nejen palivovou nádrží s objemem 1287 l, ale také prostornou komfortní kabinou CommandView II. Automatické řazení rychlostních stupňů série JD 9030 bylo ještě zdokonaleno: nová generace automatiky Efficiency Manager u všech typů umí využívat moderního softwaru k řazení tak, aby se snížila spotřeba paliva při zachování výkonnosti.

Traktor John Deere 9560 RT byl pořízen v loňském roce a mimo jiné intenzivně nasazován v agregaci s hloubkovým kypřičem. Na jednu jízdu provede souprava plošné prokypření půdy v záběru šesti metrů a to v horizontu 40 cm. Tím dojde k rozrušení veškerých utužených vrstev půdy, takže se vytvoří vhodné podmínky pro vývoj bohatého kořenového systému pěstovaných rostlin. První výsledky prokázaly, že například u obilnin jsou kořeny výrazně delší, pokud jsou pěstovány na pozemcích s hlubokým nakypřením. To je také záruka podstatně větší odolnosti vůči extrémním vlivům počasí.

Efekty kypření půdy do větších hloubek

Intenzivním nakypřením se do půdy dostane také vzduch. Odstranění utužených vrstev umožní obnovit přirozený pohyb vody, a tím i živin v půdě. V období intenzivních srážek se naopak voda může vsakovat a nevytváří na polích jezera, v nichž může dojít až k udušení rostlin.

Krátká videoukázka přibližuje práci traktoru na podmítnutém pozemku po sklizni ozimého ječmene, kde byla půda kypřena do hloubky 40 cm a připravována k setí ozimé řepky.

Kromě toho provádí traktor s vysokou výkonností také první či opakované podmítky. Pořízení traktoru John Deere s vhodným nářadím představovalo investici, která se vrátila rychle, ale její efekt je zároveň i dlouhodobý. Povede ke zvyšování úrodnosti půdy a k dalšímu růstu výnosů plodin, který byl patrný již po prvním nasazení traktoru.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *