Dvojice pro farmáře i velké podniky

Průřez techniky Farmet zkompletovaly v Horusicích dva secí stroje. Jednak malý nesený pneumatický secí stroj Monsum MA 300 o záběru 3 m určený pro malé a střední výměry, jednak univerzální modulární secí stroj Falcon 6 PRO o záběru 6 metrů. S ohledem na velkou denní výkonnost využijí Falcon především velké zemědělské podniky.

Univerzální modulární secí stroj Falcon PRO je vhodný k setí po orbě, podmítce, do mulče, bez přípravy i v technologii pásového zpracování půdy strip-till.
Falcon využívá unikátní bezrámovou koncepci, která poskytuje dobrou přístupnost ke všem technickým prvkům, ať už k dvouřadé diskové sekci pro přípravu půdy, či k samotným dávkovačům osiva, nebo k pneumatikovému pěchu, jehož kola uložená mimo osu mají velmi dobrý samočisticí efekt. Zásobník o objemu 4000 l může být rozdělen na dvě části a jedním přejezdem je možné sít dva druhy osiva, případně aplikovat hnojivo. V druhém případě je zásobník o objemu 6000 l (Falcon PRO Fert) rozdělený v poměru 40 : 60, kdy větší část je určena pro osivo. Pokud se do zadní části stroje umístí zařízení Micro Drill, lze během jednoho přejezdu sít dvě plodiny a aplikovat hnojivo. Výjimečnost tohoto stroje spočívá v tom, že je možné ukládat osivo dvou plodin do dvou různých hloubek a přitom aplikovat hnojivo.
Více se o secích strojích Farmet dočtete v Zemědělci č. 46.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *