ESM system Bidux X

Dvojité nože mají několik nedostatků, které ovlivňují účinnost žacích lišt: jednak je to náchylnost na poškození při kolizi s cizím předmětem, jednak vysoká náročnost na údržbu. Na druhou stranu díky malé hmotnosti jim postačí nižší příkon a nabízí přesný řez i za ztížených podmínek, jakými jsou vlhký nebo horský terén.

Nový dvojitý nůž Bidux X přináší několik zajímavých detailů. Díky nové geometrii jsou čepele horních i spodních nožů v takovém uspořádání, které zajišťuje jejich nižší opotřebení a zvyšuje životnost. Eliminována je též potřeba přebroušení všech břitů nožů nahoře i dole. Uchycení nožů přes hříbek i nové vodicí lišty vedou při kmitání k lepší tvorbě mezer, což má za následek, že nůž déle vydrží nabroušený. Dlouhá životnost nožů je přitom důležitou vlastností pro udržitelné zemědělství. Vylepšení řezacího systému přináší dále výhody ve vyšší kvalitě píce, jejím rychlém zavadání a v nízké spotřebě pohonných hmot. Benefitem je též rychlý opětovný růst pícnin a ochrana celé pastvinné fauny.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *