Flexibilní technologie sklizně

Společnost BONAGRO, a. s., se sídlem v obci Blažovice obhospodařuje čtyři tisíce hektarů zemědělské půdy v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu. Jedná se o zemědělský podnik se smíšenou produkcí, který chová skot se zaměřením na produkci mléka v celkovém počtu 2500 kusů. Krmivo se získává sklizní píce z 95 hektarů luk, ale i z orné půdy – díky vojtěšce, silážní kukuřici, žitu a čiroku na GPS.

Významný podíl na celkovém objemu konzervované píce mají vojtěškové senáže. Firma BONAGRO využívá ke sklizni technologii firmy Pöttinger, umožňující adaptaci podle množství hmoty v jednotlivých sečích i průběhu počasí.

Vysokou plošnou výkonnost nabízejí žací trojkombinace. Těchto strojů má firma Pöttinger jako specialista v oboru v sortimentu bezpočet provedení. BONAGRO využívá kombinaci NovaCat A10, osazenou gumovými mačkacími válci pro souběžnou úpravu hmoty a pásovými dopravníky Collector. Díky této výbavě je možné při první seči hmotu odkládat na široko, a po zavadnutí na třicetiprocentní obsah sušiny pomocí shrnovače shrnout do jednoho řádku, zatímco při sklizni všech dalších sečí je systém Collector aktivní a posečená píce je na strniště ukládána do jednoho řádku. Samostatné shrnování tedy odpadá. Systém Collector umí zabránit tomu, aby došlo k nadměrnému zvýšení obsahu sušiny v píci za horkého počasí, a zároveň má i přednosti z pohledu provozních nákladů.

Při sklizni vojtěšky na pozemcích o výměře například třiceti hektarů nacházejí možnosti flexibilního ukládání hmoty také uplatnění. Prvních 10 hektarů poseče kombinace tak, že je hmota ukládána na široko, poté si obsluha traktoru spustí dopravníky Collector do pracovní polohy a seče s ukládáním hmoty do jednoho řádku. Systém dovoluje vhodně reagovat na vývoj porostů a průběh počasí.

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 9/2021.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *