Fungující systém v praxi

Jakkoli vychází základní konstrukce lučních bran z filozofie firmy APV, tak praxe její fungování stoprocentně potvrzuje. Stabilní, pružně uložené pruty prvních dvou řad dokážou uvolnit z drnu i slehlé a hodně tvrdé vrstvy staré hmoty, vytrhat dvouděložné plevele a zároveň i některé plevelné druhy trav s mělkým kořenovým systémem, luční porost provzdušnit a umožnit přístup vody i vzduchu ke kořenům a světla k rostlinám.

Díky tomu se podporuje rozvoj kulturních druhů trav, ale zároveň se naskýtá i možnost zlepšení druhového složení porostu požadovaným směrem pomocí přísevu.

Při dosévání luk se uplatňují prsty dalších dvou řad, které jemné osivo trav, popřípadě trav a jetelů, mělce zapracovávají do půdy. Osivo je přitom přikryté jemnou půdou, kterou tyto dostatečně dlouhé prsty „vytřesou“ z hmoty, vytrhané prsty předních řad. Tím je zaručen včasný kontakt osiva s půdou, v níž je obsažená ještě vlhkost pro plynulé vzcházení. Takto fungují luční brány v případě, že jsou osazeny nástavbovým secím strojem APV řady PS.

Zpočátku vyráběla firma APV luční brány GS jen v nesené podobě v agregaci pro zadní tříbodový závěs traktoru. Nicméně zemědělci v Rakousku i v Německu běžně využívají i přední tříbodový závěs traktoru a slučují operace, takže právě pro ně přišlo v roce 2013 nesené řešení také pro čelní tříbodový závěs. V tu chvíli si každý uživatel takového stroje APV může ještě za traktor agregovat luční válec. Ten má většinou svůj vlastní podvozek, a souprava traktoru s čelně nesenými lučními branami a s válcem vzadu je pak pro práci na svažitých loukách vhodně vyvážená. Secí stroj pro přísev může být agregován spolu s válcem.*

Více informací ve Farmáři č. 1/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *