Hloubkové kypření jako postup pro ozdravení půdy

Eliminace půdního zhutnění může být prováděna různými způsoby. Kromě pěstování hlubokokořenících plodin jde o využití speciálního nářadí – tzv. hloubkových kypřičů. Na současném trhu existuje mnoho různých typů. Zásadní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, zda současně probíhá kypření a mísení půdy nebo ne. Jedna z prvních technologií vůbec je založena na speciální radličce, uchycené k zakřivené slupici. Slupice stlačují zhutnělé desky půdy proti sobě tak, že jsou nuceny se vyzdvihnout a prasknout. Popraskáním původně jednolitých desek může být obnoven vodní režim v půdě.

Tyto postupy jsou někdy označovány také jako vertikální zpracování půdy. Bezorebné technologie dokážou zjednodušit práci podnikům, hospodařícím na velmi těžkých, tzv. minutových půdách.

Hloubkový kypřič předvedla při praktické ukázce na Dnu Zemědělce v Kameni 2021 také společnost KUPÁLA, spol. s r. o. z Pelhřimova. Jednalo se o model Optimax 3 3000 o záběru tří metrů, který měl tři sekce. Ale sestavení stroje a jeho jednotlivých sekcí je individuální a uživatel stroje si může zvolit kombinaci sekcí podle potřeby. Hloubkový kypřič lze využívat také v provozu sólo, anebo ve spojení se sekcí ozubených talířů, které drtí vzniklé hroudy a současně provádí mělké povrchové zpracování půdy. Tuto sestavu je možné doplnit ještě opěrným válcem, ať v jednoduchém anebo zdvojeném provedení. Ale zrovna tak je možné využívat i jen sekci krátkých talířových bran ve spojení s opěrným válcem k podmítce. Hloubkové kypřiče JYMPA lze využívat pro rozrušování půdního zhutnění až do hloubky 60 cm, ve vinohradech pak až do hloubky 100 cm.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 11/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *