Horizontální mulčovací technika

Pastviny pravidelně udržujeme pomocí pasivního a aktivního nářadí. Mezi techniku s aktivními pracovními orgány řadíme především různé typy mulčovačů. Řada farmářů a zemědělských podniků preferuje horizontální modely mulčovačů. Jejich název vychází z provedení rotoru. V daném případě jde o rotor válcové konstrukce s vodorovnou, čili horizontální osou rotace. Z hlediska agregace s trakčním prostředkem se využívají modely nesené, závěsné a také různá speciální provedení mulčovačů. Jednotliví zástupci se liší především provedením rotorů, jejich počtem a samozřejmě pracovním záběrem či požadovaným příkonem. Odlišnosti nalezneme také v konstrukci skeletu mulčovačů. Skelet představuje vlastně základní konstrukční prvek mulčovače. Jsou s ním dále spojeny ostatní konstrukční prvky, a to jak základní, tak také prvky konstrukce, které jsou k dispozici jako příslušenství dodávané na přání budoucího uživatele. * Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v lednovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *