Hospodaří na svém i ve službě

Většina lidí pohybujících se v oblasti zemědělství má bioplynovou stanici spojenou se zemědělským subjektem, který ji provozuje. Existují ale případy, kdy je vlastníkem bioplynky nezemědělský podnik. Ten si potom potřebné množství biologické hmoty zajišťuje smluvně. A pokud to nestačí, může si koupit půdu a někoho pověřit jejím obhospodařováním.

 Němčičky u Židlochovic jsou malou vinařskou obcí s třemi stovkami obyvatel. První písemné zmínky o této obci jsou archivovány již od roku 1349. Leží jihovýchodním směrem od města Ivančice a jihozápadním směrem od Brna u severního okraje přírodního parku Niva Jihlavy a na levém břehu řeky Jihlavy. Přijeli jsme do této vísky, abychom si povídali se soukromě hospodařícím zemědělcem Romanem Štěpničkou o sedlačení v této oblasti jak na své, tak i na svěřené půdě a o radostech i strastech práce v zemědělství.

Smluvní hospodář

Kromě své půdy Roman Štěpnička hospodaří také na 80 ha půdy svěřené. Tato půda patří provozovateli bioplynové stanice, který sám není zemědělským subjektem. Jak k této neobvyklé situaci došlo? Stavební firma Stavos Brno a. s. mezi jiným provozuje i skládku komunálního odpadu. A kolem objektu skládky byly pozemky, jež volaly po využití. To vnuklo vedení Stavosu myšlenku vybudovat bioplynovou stanici. Následovaly ekonomické analýzy a pak již vlastní realizace. Bioplynová stanice byla dokončena v roce 2010 v obci Bratčice, rodišti Romana Štěpničky, vzdáleném jen čtyři kilometry od Němčiček. V době zahájení provozu měla výkon 750 kW který byl později zvýšen na současný 1 MW. Spotřeba bioplynové stanice byla spočítána na 10 000 t siláže za rok. Následovaly výpočty a provozovatel došel k hodnotě 200 ha. Tolik vypočítal, že bude potřebovat nasmlouvat hektarů kukuřice s okolními zemědělci. A protože se Stavos zemědělskou výrobou nezabývá a Roman Štěpnička byl s vedením Stavosu dlouhodobě v kontaktu, stal se jakýmsi prostředníkem a koordinátorem. Sám vyčlenil část své výměry pro pěstování kukuřice pro bioplynovou stanici, ostatní hektary se rozdělily mezi další zemědělce. „To ale byla čísla na papíře. Vycházelo se z výnosu 50 t hmoty z jednoho hektaru,“ vzpomíná Roman Štěpnička a dodává: „Stačil první rok neúrody a pohled pravdě do očí. Původní čísla nebyla správná, vycházela z ideálních podmínek, kterých v praxi v dané lokalitě téměř nelze dosáhnout. Nezbývalo, než najít jiné řešení.“ To se opravdu našlo. Stavos nakoupil 80 ha půdy a jejím smluvním obhospodařováním pověřil Romana Štěpničku. Ten od té doby hospodaří jak na svých, tak na svěřených pozemcích. Jaké služby Stavosu poskytujete? „Od setí až po sklizeň. Řezačku si najímáme, ostatní práce zajišťujeme vlastními silami a prostředky,“ říká hospodář. A přestože mu pomáhá jeho syn Roman, práce je na gruntě někdy víc než dost.

Celý článek vychází v regionální příloze týdeníku Zemědělec věnované Jihomoravskému kraji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *