Hybridní a axiální sklízecí mlátičky

Nároky na sklízecí mlátičky z pohledu výkonnosti při sklizni neustále rostou. Jedním ze základních faktorů, který růst výkonnosti ovlivňuje, je pracovní záběr sklízecích adaptérů. Z logiky věci vyplývá, že s čím širším žacím válem pracujeme, tím větší množství materiálu musí sklízecí mlátička zpracovat, tedy zajistit výmlat, separaci zrna a slámy, čištění zrna a jeho dočasné uložení v zásobníku zrna. Výše uvedeným požadavkům musí odpovídat dimenzování všech konstrukčních prvků od pohonné jednotky, přes provedení žacího adaptéru, mláticí a separační systém, až po provedení náprav a pojezdu či drtiče slámy, neboť je nutné zajistit požadovanou výkonnost za různých půdních a klimatických podmínek a při sklizni různých druhů plodin. Výsledkem musí vždy být sklizeň zrna nebo semen s minimální příměsí nečistot a s minimálním poškozením. Velký důraz se v tomto ohledu klade na separaci zrna a slámy. Výkonné modely jednotlivých výrobců v tomto směru využívají především systém rotačních vytřásadel namísto klasických klávesových vytřásadel. Rotační vytřásadla pracují v kombinaci s klasickým tangenciálním mláticím ústrojím. V takovém případě hovoříme o hybridních sklízecích mlátičkách. Druhou skupinu představují axiální neboli rotorové sklízecí mlátičky opatřené namísto tangenciálního mláticího ústrojí a rotačních či klasických vytřásadel jedním nebo dvěma axiálně uloženými mláticími a zároveň separačními rotory. Někteří výrobci sází v případě výkonných modelů výhradně na hybridní systém, jiní na axiální způsob výmlatu a separace a rovněž se setkáme s výrobci, kteří v této oblasti nabízejí svým potenciálním uživatelům obě řešení.* Ing. Filip Javorek spolupracovník redakce Celý článek vyjde ve Farmáři č. 6.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *