Intenzivní využití luk a odpovídající údržba

Ve srovnání s dobou minulou se zvýšil počet sečí luk. S tím souvisí i skutečnost, že kulturní druhy trav nemohou obnovovat svou přítomnost v porostu přirozeným vysemeněním. Poskytují tak životní prostor nežádoucím druhům, které mají k dispozici víc e světla, vzduchu i vody.

Pro zlepšení stavu luk a nápravu nevyhovujícího stavu existuje několik postupů – úplná obnova, sanace porostů agresivním nasazením prutových bran anebo přísev, rovněž s použitím prutových bran. A po tomto zásahu ještě musí následovat správně prováděná každoroční péče o travní porosty, aby se kvalita i výnosy píce udržely na požadované úrovni.

Je-li v porostu podíl plevelů a nežádoucích druhů trav pod dvacet procent, lze takovou situaci řešit formou přísevu. To se však netýká pozemků, jimž nebyla po mnoho let věnována žádná péče. Na nich musí nejprve nastoupit agresivní opatření k odstranění staré hmoty, opakované přejezdy prutovými branami do té doby, než se pruty v celé šířce záběru dostanou až k půdě a mohou ji nakypřit. Nezřídka je třeba také vzít shrnovač a starou hmotu z řádků odvést samosběracím návěsem. Otevřením starého porostu a nakypřením povrchové vrstvy půdy se vytvoří vhodné podmínky pro vzcházení a vegetaci nově zasetých druhů trav (případně ještě jetelů).

Při opakovaném vláčení luk s agresivním nastavením prutů bran je dobře druhé a třetí přejezdy směřovat napříč vzhledem k přejezdu prvnímu. Kulturní druhy trav jsou zakořeněné do větších hloubek, a při vláčení obstojí, zatímco plevelné travní druhy s výběžky mělce pod povrchem prutové brány vytáhnou z půdy, kořeny oddělí od ornice a rostliny nechají na povrchu k odvozu či uschnutí. Vhodný sortiment strojů vyrábí rakouská společnost APV.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *