Jak kdo zaseje, tak také sklidí

Kdyby výnosy polních plodin závisely jen na kvalitě uložení osiva do půdy, musely by být vždycky špičkové. Dnes mají zemědělci k dispozici technicky vyspělé secí stroje, které si poradí s téměř každými půdními podmínkami i s velikostí osiva, přitom zaručují požadovanou hloubku setí a správnou rozteč semen i při vysoké pracovní rychlosti. Řada z nich umožňuje během setí, ať už do strniště, mulče či zpracovné půdy, aplikovat startovní dávku hnojiva, a to i do různé hloubky během jednoho přejezdu. Až se tedy jaro zeptá, zda jsou zemědělci k jarnímu zakládání porostů připraveni, mohlo by slyšet sborové ano!

Zatímco před deseti lety byly secí stroje většinou univerzální, v současnosti se trend ubírá opačným směrem. Každé nářadí musí brát ohled především na to, jaké má zemědělec půdy, jaké jsou jeho srážkové poměry, zásoby živin, či jaký osevní postup využívá. A podle konkrétních podmínek se musí vybírat specifický stroj. Dnes už výrobci mohou dodat ke konkrétnímu modelu nejen různé pracovní orgány ke zpracování půdy, ale také rozličné výsevní botky. Běžným se stává vypínání části výsevní rampy, respektive zavírání a otevírání secích botek, stejně jako několik komor v zásobníku pro různá osiva a hnojiva. A jeden výrobce už dokonce nabízí i přesné setí obilnin. Bonbonkem je pak telematika, kdy secí stroje samy ovládají traktor.

Setí polních plodin patří a bude patřit k zásadním pracovním operacím. Více se o některých secích strojích z neobvykle široké nabídky, které pomáhají našim zemědělcům založit vyrovnané porosty, dočtete v Zemědělci č. 48, v Tématu týdne.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *