Jak mlátičky dospívají do vrcholných let

Sklízecí mlátička je stroj starý několik století – stejně tak i základní princip, který využívá, tedy získávání zrna výmlatem. Rotující mláticí buben úderem svých mlatek uvolňuje zrna z klasů (či palic). Nicméně člověk je tvor hloubavý a s oblibou hledá nové cesty, které k tomuto cíli vedou, s eliminací některých negativ stávajícího systému. Platí to i o specialistech ve vývojovém týmu výrobce Case IH. Právě tito lidé si dali za úkol vyvinout a dovést k dokonalosti systém, který bude vysoce účinný, jednoduše konstruovaný a zároveň se bude vyznačovat šetrností vůči zrnu.

Aby to bylo možné, opustili inženýři princip klasického výmlatu, a vydali se cestou uvolňování zrna třením zrna o zrno v podélně uloženém rotoru. Tento rotor zároveň přebírá i separaci zrna, tudíž odpadá potřeba klávesových vytřasadel a materiál putuje z mláticího a separačního koše rovnou na čisticí ústrojí. Výsledkem vývoje jsou mlátičky, jimž jejich způsob výmlatu a separace zrna vtiskl i název – Case IH Axial-Flow.

Axiální rotor je unikátním prvkem sklízecích mlátiček Axial-Flow. Na jeho začátku se otáčí patentem chráněný vkládací kužel. Ten je koncipován tak, aby hmotu od šikmého dopravníku s přímočarým pohybem převáděl na proud hmoty s rotačním pohybem. Díky kuželu je přechod plynulý.

Revoluční koncept axiálního rotoru se v praxi osvědčil na polích celého světa při sklizni všech druhů plodin – právě svou jednoduchostí, vysokou kapacitou a zároveň i šetrností působení k zrnu. V našich podmínkách zemědělské velkovýroby se proslavily především mlátičky Axial-Flow sérií 2200 a 2300, později pak vystřídané řadou Axial-Flow 9100.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 4/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *