Jak sladit velký počet strojů najednou

Řada systémů pro organizaci chodu flotil vznikla za účelem optimalizace sklizně silážní kukuřice. Jakmile taková sezóna vypukne, je zapotřebí převést velké objemy hmoty z pozemků na různých místech na jedno nebo dvě místa, a to v poměrně krátké době.

Přitom každý článek v celém sklizňovém řetězci může být limitující – výkonnost sklízecí řezačky, kapacita dopravních prostředků, výkonnost při rozhrnování řezanky a jejím dusání na silážním žlabu. Právě správné rozhrnutí řezanky a vytěsnění vzduchu z hmoty je pro správnou konzervaci krmiva nejdůležitější a rozhoduje o kvalitě krmiva na dlouhou dobu – téměř 1,5 roku dopředu. Proto bývají řidiči strojů, pracujících na silážním žlabu, králem celé linky. Vzájemné propojení všech účastníků linky i vedoucích pracovníků v reálném čase tak má svůj význam.

Zajímavé řešení představuje navigační systém, doplněný o software pro zemědělství, jehož cílem je úspora času, paliva i přepravních kapacit. Základem tohoto programu pro optimalizaci logistiky biomasy je navigační systém. Ten má schopnost zobrazovat nejen všechny silnice, ale také polní a lesní cesty a cesty na loukách, včetně průjezdních výšek, omezení hmotnosti souprav a též i zákazy pro průjezd určitých typů strojů. Navigační systém disponuje také modemem GSM, který dovoluje data přijímat a dále zprostředkovávat.

Systém umí bezdrátovou cestou přijímat zakázky, díky čemuž odpadají cesty k vedoucím pracovníkům. Ti, díky zpětně přijatým datům, mají informace o tom, kde se který řidič právě nachází, i o tom, jak práce pokračují. Prostřednictvím vybarvení jednotlivých pozemků do zelena anebo do červena je zřejmé, které pole je již sklizené a které ještě ne.*

Více informací v týdeníku Zemědělec č. 42.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *