Jak slučovat agrotechnické operace

Jednotlivé talířové kypřiče se odlišují svou hmotností, a tím i úrovní přítlaku, protože tloušťka, průměr a způsob uchycení, respektive jištění talířů, jsou odlišné. Při větší šířce záběru jsou tyto stroje řešeny již jako polonesené s vlastní pojezdovou nápravou.

V celé řadě podniků se úspěšně využívají i k opakovaným podmítkám nebo pro přípravu půdy před setím. Tím se ušetří náklady za pořízení dalšího stroje. První podmítku je možné spojit s výsevem meziplodiny (pneumatický secí stroj) a aplikovat hnojiva či herbicidy lze i při opakované podmítce. Vedle finanční úspory to přináší i zvýšení účinnosti díky podpovrchovému zapravení a snížení spotřeby přípravků (aplikace plošně nebo za radličkami).

Talířové kypřiče se dobře uplatňují po sklizni řepky, kde dokážou zpracovat větší množství hmoty včetně silných stonků a přitom mělce zaklopit semena výdrolu. Donutit takto výdrol ke vzejití má velký význam, protože semena pak mohou vzcházet v později zakládaných porostech řepky, způsobovat rozvoj houbových chorob a snižovat výnos. Poté je důležité správně provést druhou operaci, při níž se povrch pozemku s kořeny rostlin celoplošně podřízne a rostliny se zapraví do půdy.*

Více informací v Zemědělském týdeníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *