Jak zvýšit produktivitu travních porostů

Loňské půdní sucho poukázalo na význam zajištění dostatečného objemu krmiva. Stále více chovatelů hospodářských zvířat obrací svou pozornost na své travní porosty, aby i v podmínkách změny klimatu tato zemědělská půda poskytovala dostatečný výnos píce. Péče o travní porosty ale není jednoduchá záležitost a vyžaduje odpovídající strojové vybavení a speciální znalosti.

A přesně to se rozhodli předat úzkému kruhu zájemců přední společnosti, které v zemědělství působí, na akci nazvané První luční den APV. Firma Agrozet České Budějovice ve spolupráci s firmou APV představila dvě moderní technologie pro obnovu, přísev a údržbu lučních porostů přímo v praxi, konkrétně na Farmě Kunclův mlýn nedaleko Sedlčan. Praktickým ukázkám předcházel dopolední program, v němž byl v krátkosti představen rakouský výrobce. Poté pohovořil Ing. Ivan Houdek o tom, jakými opatřeními docílit co nejvyšší produkce z luk.

Úvodem řekl, že v loňském roce poskytly travní porosty hmotu jen v první seči. Nízké výnosy píce z trvalých travních porostů a kvůli tomu i katastrofální nedostatek objemných krmiv v roce 2018 byly způsobeny nejenom půdním suchem, ale i dalšími faktory. Především je u nás vysoký podíl starých a po stránce výživy vyčerpaných porostů. Nedostatečný obsah živin v kořenovém systému značně snižuje odolnost rostlin vůči půdnímu suchu. Někde již od založení, jinde ve sklizňovém roce byla také výživa porostů nedostatečná.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *