Je pro zvýšení účinnosti postřiku lepším řešením využití podpory vzduchu, nebo menší rozteče trysek?

Položili jsme otázku obchodním zástupcům dvou značek postřikovačů, které s ohledem na zvýšení účinnosti postřiku používají dvě různá řešení.

HORSCH, postřikovače využívající menší rozteče trysek

Menší rozteče mezi tryskami jsou potřebné, abychom mohli snížit výšku postřikových ramen nad cílovou plochou. Aplikace z menší výšky je pak mimořádně účinnou metodou pro omezení úletu postřikové kapaliny.
Touto cestou se vydal vývoj u společnosti Horsch. Vzdálenosti mezi tryskami se snížily na poloviční hodnotu, tedy na 25 cm. Potom je možné přiblížit ramena až na méně než 30 cm k cílové ploše a současně se zachovává stejné překrytí mezi sousedními tryskami jako u konvenčního členění. Kapky postřikové kapaliny si na kratší dráze udrží dostatečnou rychlost, aby odolaly i silnému proudění vzduchu. To dovoluje pracovat s jemnějším spektrem kapek a bez rizika ztrát úletem.
Aby v běžné praxi bylo možné ramena vést nad cílovou plochou v tak malé výšce, vyvinula firma Horsch výjimečný systém jejich navádění BoomControl Pro. Poloha ramen se při něm aktivně koriguje až desetkrát za sekundu, takže výška a sklon ramen se přizpůsobují tvaru pozemku i při pracovní rychlosti postřikovače přes 20 km/h. Rychlá reakce na korekční impulzy od pneumatických pístů je umožněna mimo jiné i nízkou hmotností konstrukce ramen, bez dodatečné zátěže podpůrnými systémy. Systém BoomControl Pro je velmi vhodný i pro preemergentní aplikace nebo v nízkých porostech, kde vzduchová podpora může výrazně zhoršovat kvalitu a účinnost postřiku.
Aplikace z velmi malé výšky je v praxi možná jen při spolehlivém vedení ramen, které nejen vyloučí riziko poškození ramen, ale především zajistí kopírování tvaru pozemku. Systém BoomControl Pro je jediným svého druhu, který zvládá asymetrické sklony, při nichž například jedna polovina ramen sleduje strmý boční svah a druhá udržuje přesně vodorovnou polohu. Při tom jsou veškeré pohyby postřikovače od ramen důsledně odfiltrovány a nijak se na ně nepřenáší. Nedochází tak ke kolísání výšky ramen/výšky aplikace a to má velký efekt pro celoplošně vyrovnanou účinnost přípravku.

Ing. Vratislav Malina
zákaznická podpora Horsch

HARDI, postřikovače využívající podpory vzduchu

Vzduchová podpora je v povědomí farmářů zejména technologií pro zamezení úletu a k postřiku vysokých porostů díky možnosti tyto porosty vzduchovou clonou „otevřít“ a ošetřit tak i spodní partie rostlin. Méně je již známo, že díky vyšší účinnosti a dalším vlastnostem je tato technologie bezkonkurenční i do nízkých porostů a na holou půdu, a to i za bezvětří. Jako jediná totiž dovede ošetřit i spodní strany listů, navíc rovnoměrně do celé hloubky porostu. V případě potřeby lze ale postřik zacílit též do klasů, nebo naopak ke kořenům, čímž se dále zvyšuje účinnost využití postřikové látky. Zkušebními papírky lze snadno ověřit další zajímavou a přínosnou vlastnost vzduchové podpory: zatímco kapičky urychlené pouze tlakem kapaliny se usadí pouze na přední straně cíle a zadní strana zůstává nepokryta, kapičky unášené proudem vzduchu se usazují i ze zadní strany vlivem podtlaku za ofukovaným předmětem (rostlinou). Tento efekt dobře znají všichni řidiči – automobil bývá špinavý stejně nebo i více vzadu než vpředu.
Menší rozteč trysek umožní aplikaci z menší výšky než z obvyklých 50 cm. Tím se sníží úlet, pokud je rameno po celé délce v konstantní výšce nad porostem. To ale v praxi bývá problém. Navíc s nižší výškou narůstá riziko poškození ramen. Ostatní výhody vzduchové podpory (penetrace – otevření porostu, cílené umístění postřiku, ošetření i spodních ploch listů, kompenzace směru větru, účinnost a efektivnost ve větru i za bezvětří) nelze menší roztečí trysek dosáhnout, ani kdyby byly instalovány těsně vedle sebe.
Pro vzduchovou podporu hovoří i legislativa. Postřikovače se vzduchovou asistencí vybavené standardními tryskami (nejlepší kapičkové spektrum) splňují i v České republice nejpřísnější klasifikaci 90% redukce úletu, a to při zachování vysoké kvality a účinnosti postřiků.
Vyšší účinnost přináší rovněž úspory pesticidů a vody, takže přes vyšší pořizovací cenu jsou postřikovače se vzduchovou asistencí nejlevnějšími postřikovači na trhu, počítáme-li celkové náklady a přínosy.*

Ing. Mojmír Freund, Unimarco, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *