Kategorie rozmetadel minerálních hnojiv

Využívání průmyslově vyráběných hnojiv představuje nedílnou součást intenzivní rostlinné výroby. Mezi takové druhy hnojiv řadíme i pevná minerální hnojiva. K základním předpokladům úspěšného pěstování polních plodin, trvalých kultur a dalších druhů rostlin patří z pohledu agrotechniky správné využívání živin, mj. živin dodávaných prostřednictvím pevných minerálních hnojiv. Takové využívání živin pak vyžaduje několik zásadních kroků – aplikaci vhodně zvolených hnojiv a jejich kombinací prováděnou ve správný čas a ve správné růstové fázi. To předpokládá aplikaci s patřičnou výkonností; aplikaci nanejvýš přesnou, a to jak s ohledem na vstupní ceny minerálních hnojiv, tak s ohledem na ochranu životního prostředí. Ke splnění daných pravidel zcela zásadním způsobem přispívá volba vhodné aplikační techniky, jejích vhodných agregací a také vybavení vhodným příslušenstvím, které umožňuje tuto techniku využívat v řadě různých půdních a klimatických podmínek. Z pohledu konstrukce můžeme rozdělit techniku pro aplikaci pevných minerálních hnojiv do několika kategorií. Z pohledu konstrukce a typu aplikačního, chcete-li rozmetacího ústrojí, se v našich podmínkách setkáme se třemi základními skupinami rozmetadel. Jde o rozmetadla odstředivá, která v našich podmínkách s velkou převahou dominují, dále se setkáme s rozmetadly pneumatickými a v případě pěstování speciálních druhů plodin se používají rozmetadla skříňová. Výše uvedené koncepce si v krátkosti představíme.* Ing. Filip Javorek Celý článek vyjde v týdeníku Zemědělec číslo 1-2.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *