Archiv pro rubriku: Aplikační technika

Filtr

Využití fosforu při hlubokém hnojení

Pro uložení do půdního depa je vhodný fosfor – a to ve všech formách. Smysl hnojení do půdního depa spočívá v tom, že rozvíjejícímu se kořeni jsou poskytnuty živiny v přístupné formě na správném místě. Zvláště přínosné je to v počátečních růstových fázích, protože v té době ještě nemá kořenový...

Kategorie: Aplikační technika

Nové postupy vyvolávají nové otázky

S nástupem nových technologií zpracování půdy a aplikace hnojiv vyvstávají také otázky ohledně správného využívání hnojiv. Hnojení do půdního profilu otevírá nové možnosti v podpoře rozvoje kořenového systému rostlin, avšak za podmínky volby vhodného druhu hnojiv i správné hloubky jejich uložení. Specifika v oblasti výživy má i technologie pásového zpracování...

Kategorie: Aplikační technika

Vhodná strategie, cesta k výnosům

Většina rostlin pěstovaných plodin se v průběhu svého vývoje adaptovala tak, že živinou, přijímanou v největším množství, je dusík. Kořenový systém rostlin je adaptován tak, aby dokázal dusík přijímat. A to jak v podobě nitrátových iontů, tak i v podobě amonné. Rostliny umí přijímaný dusík využívat pro tvorbu bílkovin a...

Kategorie: Aplikační technika, Zpracování půdy

Systém RSD pásové aplikace postřiku od Dammanna

Německá společnost Dammann letos slaví čtyřicet let na trhu s aplikační technikou. Meritem podnikání je výroba a vývoj samojízdných, tažených i nesených postřikovačů. Všechny stroje jsou v nabídce v široké škále specifikací tak, aby si vybral každý farmář. V České republice zastupuje značku Dammann společnost CRS Marketing s. r. o.

Kategorie: Aplikační technika, Výstavní a předváděcí akce

Správné setí i aplikace pesticidů

Na letošním Dnu Agroobchodu ve Stochově na Kladensku připravili pořadatelé praktické ukázky techniky Kverneland na zpracování půdy, setí a aplikaci chemických přípravků. Velká pozornost byla také věnována preciznímu zemědělství, kromě plně ISOBUS kompatibilního pluhu Kverneland 2500 S i-plough byla předvedena kompletní technologie páskového zpracování půdy strip-till.

Kategorie: Aplikační technika, Secí stroje, Zpracování půdy

Cisterny s moderním podvozkem

Pokud se bude pohybovat traktor s naloženou aplikační cisternou v extrémním svahu, celá řada praktiků bude požadovat přídavný pohon nápravy cisterny. Takový pohon zlepšuje průchodnost v obtížných podmínkách, stoupavost v příkrém svahu a snižuje prokluz kol traktoru a poškozování půdy.

Kategorie: Aplikační technika

Apač: Malý, lehký, obratný a rychlý

Návštěvníky expozice firmy Berthoud musel v Hannoveru zaujmout postřikovač Apache v netradiční červené barvě. Jde o novinku v sortimentu a netradiční barva souvisí s tím, že je to produkt americké společnosti Equipment Technologies, která je od roku 2016 součástí francouzské investiční společnosti Exel Industries.

Kategorie: Aplikační technika

Gigant a Gekon: novinky v sortimentu

Společnost Agrio MZS s. r. o. je naším tradičním výrobcem aplikační techniky, který své postřikovače úspěšně prodává i v zahraničí a jedním z důležitých trhů je Německo. Proto jeho technika nechybí na veletrhu Agritechnica a ani letošní rok nebyl výjimkou. V expozici zaplněné postřikovači poutaly největší pozornost dvě novinky, a...

Kategorie: Aplikační technika