Archiv pro rubriku: Aplikační technika

Filtr

Kategorie rozmetadel minerálních hnojiv

Využívání průmyslově vyráběných hnojiv představuje nedílnou součást intenzivní rostlinné výroby. Mezi takové druhy hnojiv řadíme i pevná minerální hnojiva. K základním předpokladům úspěšného pěstování polních plodin, trvalých kultur a dalších druhů rostlin patří z pohledu agrotechniky správné využívání živin, mj. živin dodávaných prostřednictvím pevných minerálních hnojiv. Takové využívání živin pak...

Kategorie: Aplikační technika

Minulost, současnost i budoucnost rozmetadel

Současný stav techniky pro aplikaci tuhých minerálních hnojiv je dán především převažujícím nasazením dvoukotoučových odstředivých rozmetadel, která postupným vývojem dosáhla velmi vysoké úrovně kvality práce, charakteristické velmi vyrovnanou příčnou rovnoměrností aplikace a vysokou výkonností. Hnojením se rozumí doplňování živin do půdy. Hnojením současně dochází ke zlepšení fyzikálních, chemických i biologických...

Kategorie: Aplikační technika

Nové modely z Brna

Společnost AKP spol. s r. o. představila odborné veřejnosti 3. 11. 2014 nové modely rosičů AKP. V sadech ve Starém Lískovci byl poprvé předveden model AKP TRS 1500 - vhodný do sadů a model AKP TRV 1000 - určený především do vinic. Oba stroje si vedly při ukázkách velmi dobře....

Kategorie: Aplikační technika

Trendy a novinky v ochraně rostlin

Všeobecně platí, že se vývoj zaměřuje na přesné dávkování přípravků, stejně tak jako na další zlepšování techniky odvozené ze systému precizního zemědělství. Trend v ochraně rostlin je jasný - aplikovat pokud možno jen včas a za optimálních podmínek, tedy během velmi krátké doby ošetřit maximální plochu a být na poli...

Kategorie: Aplikační technika

Téma měsíce – slovo odborníka

Ing. Antonínu Klabalovi je 59 let. Po absolvování Provozně ekonomické fakulty VŠZ Brno - později Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, nastoupil do JZD Kroměříž. Ač vystudovaný ekonom, pracoval téměř 10 let jako vedoucí střediska rostlinné výroby na farmě v Postoupkách. Posledních 15 let pracuje jako ředitel strojírenského podniku MGM, a....

Kategorie: Aplikační technika