Archiv pro rubriku: Aplikační technika

Filtr

Nové modely z Brna

Společnost AKP spol. s r. o. představila odborné veřejnosti 3. 11. 2014 nové modely rosičů AKP. V sadech ve Starém Lískovci byl poprvé předveden model AKP TRS 1500 - vhodný do sadů a model AKP TRV 1000 - určený především do vinic. Oba stroje si vedly při ukázkách velmi dobře....

Kategorie: Aplikační technika

Trendy a novinky v ochraně rostlin

Všeobecně platí, že se vývoj zaměřuje na přesné dávkování přípravků, stejně tak jako na další zlepšování techniky odvozené ze systému precizního zemědělství. Trend v ochraně rostlin je jasný - aplikovat pokud možno jen včas a za optimálních podmínek, tedy během velmi krátké doby ošetřit maximální plochu a být na poli...

Kategorie: Aplikační technika

Téma měsíce – slovo odborníka

Ing. Antonínu Klabalovi je 59 let. Po absolvování Provozně ekonomické fakulty VŠZ Brno - později Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, nastoupil do JZD Kroměříž. Ač vystudovaný ekonom, pracoval téměř 10 let jako vedoucí střediska rostlinné výroby na farmě v Postoupkách. Posledních 15 let pracuje jako ředitel strojírenského podniku MGM, a....

Kategorie: Aplikační technika

Jihočeši připravují novinky

Na obvyklém místě vystavovala v Českých Budějovicích na Zemi živitelce jihočeská společnost Agrio Moderní zemědělské služby s. r. o. Zemědělci ji znají jako výrobce tažených a samochodných postřikovačů, příslušenství k této technice a také prodejce strojů pro údržbu a opravy drenáží. Na výstavní ploše byla technika, reprezentující jednotlivé kategorie s...

Kategorie: Aplikační technika

Dánská kvalita pro soukromé hospodaření

Firma Samson je mimo jiné též výrobcem rozmetadel organických hnojiv s objemem ložné plochy od 9 do 24 krychlových metrů. Jedním ze spokojených uživatelů v ČR je Oldřich Tesař. Věnuje se zemědělské výrobě na 150 hektarech půdy v okolí obce Nové Dvory u Polné na Jihlavsku. Pro své stádo čítající...

Kategorie: Aplikační technika

Aplikační cisterna Samson snížila náklady

Na jižní Moravě, konkrétně v oblasti Znojemska, obhospodařuje výměru 1150 ha zemědělské půdy společnost Granero Vlasatice s. r. o. Zabývá se pěstováním ozimé pšenice, tritikale, jarního ječmene a cukrovky a intenzivní živočišnou výrobou. Pro odvoz kejdy a její aplikaci na půdu si firma pořídila novou traktorovou aplikační cisternu značky Samson....

Kategorie: Aplikační technika