Archiv pro rubriku: GPS navigace

Filtr

Informace o dění ve stroji

Při napojení telemetrie na sběrnici CAN-Bus traktoru je možné také získat informace o aktuální spotřebě paliva a dle nich si učinit obrázek o tom, zda se obsluha o správné nastavení traktoru a nářadí a tím i o úroveň provozních nákladů stará či nikoli. Je možné i vysledovat, zda má obsluha...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

K navigacím a pro sběr dat

Zemědělství současnosti si lze jen obtížně představit bez příjmu a zpracování signálu GPS. Kromě již zmíněného automatického řízení je v praxi navigační systém využíván pro měření pozemků a sběr dat (dokumentaci či mapování výnosů). Široká disponibilita signálu GPS také dovoluje realizovat nové technologie pěstování, jako je Strip-Till anebo CTF (systém...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Zvýšení preciznosti i výkonnosti

Není nic nového na tom, že moderní zemědělská technika umožňuje dlouhodobě dosahovat efektivity v rostlinné výrobě. Ani na tom, že v oblasti mechanizace došlo v posledních letech k razantnímu pokroku. A to díky uplatňování senzorů, automatického řízení strojů a satelitů. Tyto technologie jsou založeny na zpracovávání toku informací a dat....

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Elektronika pomáhá v nastavení a ovládání techniky

Oblast stále rychleji se rozvíjejícího precizního zemědělství není firmě Pöttinger cizí. Pod označením digitální zemědělská technika se skrývá celá řada elektronických systémů a hardwarového vybavení, majícího za úkol usnadnit práci se stroji této značky. Zapojením do spolupráce s ostatními výrobci zemědělských strojů firma Pöttinger nabízí i systémy, dovolující výměnu dat...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Navigační systémy a korekční RTK signál

Software navigačních systémů umí naplánovat optimální průběh otáčení traktoru s nářadím v rámci hranic souvratě. Využívá k tomu informace o povaze a parametrech agregovaného nářadí, které má v paměti navigační systém. Řidič nastaví nejoptimálnější pojezdovou rychlost pro otáčení, a tu pak traktor udržuje. Dále si obsluha vybere jedno z několika...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Překonání hranic s novou platformou

Výrobce Fendt připravuje na mezinárodní veletrh Agritechnica prezentaci ve velkém stylu. Její součástí budou moderní technologie, které propojují výrobce strojů, stroje a jejich uživatele. Takového propojení je možné dosáhnout s novým systémem ovládání, který bude prezentován na traktoru Fendt 314 Vario.

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Překonání hranic s novou platformou

Výrobce Fendt připravuje na mezinárodní veletrh Agritechnica prezentaci ve velkém stylu. Její součástí budou moderní technologie, které propojují výrobce strojů, stroje a jejich uživatele. Takového propojení je možné dosáhnout s novým systémem ovládání, který bude prezentován na traktoru Fendt 314 Vario.

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Sledování pohybu zapůjčených strojů

Zařízení pro sledování pohybu zemědělské techniky (většinou závěsné) vysílá každých deset sekund aktuální GPS souřadnice polohy stroje na internetový server. Je zároveň vybavené pamětí, do níž mohou být uložena data v případě, že by došlo k výpadku v příjmu GPS signálu. Protože se tato zařízení využívají na různém typu nářadí...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Kde mám své ovečky?

Do balíčku software pro logistiku biomasy náleží také produkt, s jehož pomocí je možné plánovat zakázky, zpracovávat týdenní plány práce a poté tyto úkoly bezdrátově odesílat příjemcům. Tam, kde se takový systém podařilo uvést v praxi do života, bylo dosaženo úspor času a nákladů.

Kategorie: elektronika, GPS navigace