Archiv pro rubriku: GPS navigace

Filtr

Vítané rozšíření satelitní navigace

Firma Fendt má pro nejnáročnější zájemce o satelitní navigační systém v nabídce přijímač Trimble, který nabízí ještě více možností než varianta NovAtel. Standardně podporuje kromě signálu Egnos taktéž příjem signálu RangePointRTX. Na přání je možné další rozšíření na příjem signálů CenterPointRTX a CenterPointRTX Fast. Korekční signál RTK může být přijímán...

Kategorie: GPS navigace

Přínos satelitního navigačního systému

Firma Fendt vyrábí stroje prémiové kategorie. Pod označením VarioGuide se skrývá navigační systém, jímž mohou být osazeny traktory Fendt Vario, sklízecí řezačky Katana, postřikovače Rogator 600 a sklízecí mlátičky Fendt série C a IDEAL 7, 8 a 9. Hlavními potřebnými komponenty jsou Varioterminál s úhlopříčkou 7 nebo 10.4 palce a...

Kategorie: GPS navigace

Optimalizace pojezdových tras

Navigační systémy Case IH umožňují uživateli, aby si stáhl hranice svých pozemků v digitální podobě. Anebo si může své pozemky na jaře objet, systém si jejich tvar zapamatuje a poté lze na terminálu vytýčit hranice souvratí. Navigační systém si vytvoří svou digitální hranici souvratí, na níž pak umí automaticky provádět...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Pravý „univerzál“ pro přesné setí

Ekonomika provozu přesného secího stroje je mnohdy limitována tím, že se používá jen několik málo dnů v roce a návratnost vynaložené investice je tak pomalá. Přitom mnohé stroje, které se dnes pro přesné setí používají, jsou starší už více než dvacet let. Proto výrobci přesných secích strojů hledají řešení, jak...

Kategorie: GPS navigace, Secí stroje

Systémy precizního zemědělství v akci

Trend v posledních několika letech ve vývoji zemědělské techniky již nespočívá ve stálém zvyšování pracovních záběrů a velikosti strojů, ale ve snaze využívat stávající techniku co nejefektivněji. Díky pokroku v oblasti elektroniky existují možnosti, jak dále snižovat náklady na zemědělskou výrobu. Takové možnosti nabízí svým zákazníkům společnost Agri CS, jejíž...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Chytrost nejsou žádné čáry

Pokrok v oblasti elektroniky má zemědělství učinit efektivnějším, přehlednějším a jednodušším. Pod pojmem „Smart Farming“, neboli chytré zemědělství, je zahrnuto mnoho jednotlivých elektronických aplikací, určených k řízení strojů, souprav strojů anebo dokonce celých flotil či ke sběru a evidenci dat pro následné využití. ...

Kategorie: elektronika, GPS navigace, Sklizeň pícnin

Namísto formulářů elektronika

Zajímavé možnosti usnadnění práce nabízejí moderní elektronické databáze při zpracovávání dat. A to zvláště u poskytovatelů služeb, protože umožňují opustit dosud zavedenou evidenci zákazníků a prací pro ně na papírových formulářích. Elektronická evidence je rychlejší, pružnější, přehlednější a k dispozici kdekoli, například při jednání s dodavateli či s obchodníky.

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Vhodné cesty k vyhledání rezerv

Obor tzv. inteligentního zemědělství se začal rozvíjet v devadesátých letech minulého století. Tehdejší vize komplexního využívání dat působily ve své době futuristickým dojmem. Na počátku byly samostatné systémy, určené převážně k automatickému řízení samojízdných zemědělských strojů. Zpracování a využití dat, získaných při činnosti těchto systémů, představovaly druhou fázi rozvoje precizního...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Nové možnosti v řízení podniků

Není nic nového na tom, že moderní zemědělská technika umožňuje dlouhodobě dosahovat efektivity v rostlinné výrobě. Ani na tom, že v oblasti mechanizace došlo v posledních letech k razantnímu pokroku. A to díky uplatňování senzorů, automatického řízení strojů a satelitů. Tyto technologie jsou založeny na zpracovávání toku informací a dat....

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Informace o dění ve stroji

Při napojení telemetrie na sběrnici CAN-Bus traktoru či jiného samojízdného stroje je možné také získat informace o aktuální spotřebě paliva a dle nich si učinit obrázek o tom, zda se obsluha o správné nastavení traktoru a nářadí a tím i o úroveň provozních nákladů stará či nikoli. Je možné i...

Kategorie: elektronika, GPS navigace