Archiv pro rubriku: Lesní technika

Filtr

Tradiční den s lesní technikou

Společnost MANATECH CZ je významným importérem zastupujícím v České republice zvučná jména značek lesní, komunální i zemědělské techniky. Každoročně pořádá ve svém areálu v Jiřicích den lesní techniky a nejinak tomu bylo letos. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout vystavené stroje, ale mnohé si bylo možné vyzkoušet. Na dni lesní techniky...

Kategorie: Lesní technika

Vhodný traktor byl nalezen

Libor Ševčík podniká v oblasti lesních prací a v současné době se specializuje na zpracování potěžebních zbytků a náletových dřevin s využitím fréz. K tomu používá tři traktory Fendt, které, jak tvrdí, si musel zakoupit, i když vlastně ani nechtěl. Nechtěl proto, že Fendt není levná značka. Jenže agregace těchto...

Kategorie: Lesní technika

Ochranná clona pro práci v lese

Dřevorubci kácející stromy jsou často vystaveni nebezpečí pádu větví a horních částí stromů, a to především při práci se suchými stromy. Společnost Pfanzelt představila své řešení, jak nebezpečí zmírnit, a získala za něj stříbrnou medaili na výstavě Agritechnica. Jde o clonu, která je nesená na hydraulickém rameni pásového traktoru (neboli...

Kategorie: Lesní technika

Lesní kolové traktory

Kolové traktory a systémové nosiče různých výkonových kategorií nacházejí uplatňují také v lesním hospodářství. Upravují se standardní kolové traktory nebo se využívají speciální energetické prostředky, které z jejich konstrukce vychází. Z hlediska výkonu jsou to jak kompaktní a speciální modely, tak kolové traktory a systémové nosiče nejvyšších výkonových tříd. ...

Kategorie: Lesní technika

Moderní technologie těžby dřeva

Pod termínem lesní těžba se skrývá celá řada prací, spojených s kácením a zpracováním stromů v lesních porostech: odvětvování, krácení na sortimenty surového dříví a doprava dřeva. Dopravu lze rozlišit na primární, zahrnující přepravu vytěženého dřeva z lesního porostu ke komunikaci, a na sekundární, tedy po pozemních komunikacích do místa...

Kategorie: Lesní technika

Lesní nástavba se vším všudy

Také technika pro těžbu dřeva se stále vyvíjí. Trend jde směrem ke speciálním lesním traktorům, u nichž je možné zaměňovat příslušenství a dosáhnout tak flexibility ve využití stroje. Takovým příkladem může být traktor Valtra N154 Direct, jehož majitelem je Ing. Karel Kloud z obce Bražná.

Kategorie: Lesní technika

Malí, ale šikovní – čtyři pomocníci v lese, bez kterých se neobejdete

Tuhle situaci zná každý, kdo spravuje kousek lesa: je potřeba probrat několik stromů, ale speciální harvestor se nevyplatí nebo se les rozkládá v příkrých kopcích s těžkým přístupem, vaše vyvážečka nemůže do podmáčené půdy a podobně. Tyto problémy vyřeší soubor strojů označovaných jako malá lesní technika. Seznamte se s čtyřmi...

Kategorie: Komerční prezentace, Lesní technika

Jakým směrem se ubírají technologie těžby dřeva?

Stejně jako v zemědělství se i v případě lesních prací ubírají technologie směrem k co nejvyšší produktivitě a omezení množství drahé lidské práce. A to platí i pro těžbu dřeva a s tím související techniku. Harvestorové technologie, které byly ještě nedávno spíše okrajovou záležitostí, zažívají stále většího rozvoje, neb produktivita práce je u nich...

Kategorie: Lesní technika

Výroba speciálů slaví čtvrt století

Firma PRODAG Zlín, s. r. o., se specializuje na výrobu a prodej zemědělské, lesní a komunální techniky. V portfoliu firmy, která letos slaví již pětadvacet let působení na českém trhu, nalezneme i malotraktory a traktory, včetně vleček, mulčovačů, špalíkovačů dříví, a další techniky. Z vlastní výroby pochází rozmetadla minerálních hnojiv,...

Kategorie: Komunální technika, Lesní technika, Prodej a servis techniky, Výstavní a předváděcí akce