Archiv pro rubriku: Manipulační technika

Filtr

Dojnice nepočkají

Každý stroj strojového parku zemědělského podniku je důležitý, protože každý má svou funkci a zastává určité pracovní operace. Spolehlivost je proto jedním z klíčových požadavků na zemědělskou techniku. Ale přeci jen spolehlivost strojů v živočišné výrobě je ještě o malinko důležitější. Zvířata totiž s krmením, dojením nebo zastýláním nepočkají. Právě...

Kategorie: Manipulační technika

Spolehlivost je jeho silná stránka

Každý region naší republiky má svá specifika a výjimkou není ani Vysočina. Krásná, jemně zvlněná krajina je domovem mnoha podniků s kombinovanou výrobou a v porovnání s jinými kraji je na Vysočině chováno nejvíce kusů dojného skotu. Agrodružstvo Počátky se rovněž zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Celkem obhospodařuje 1832 ha...

Kategorie: Manipulační technika

Trendem elektrické nakladače

Manipulační technika se neustále vyvíjí, technicky vylepšuje a přibývá příslušenství, která usnadňují práci. Tento trend je dán nedostatkem pracovních sil a snahou využít maximálně zakoupený stroj. Naši zemědělci mohou využít z nabídky společnost P & L spol. s r. o., řadu zajímavých strojů.

Kategorie: Manipulační technika

Komfortnější kolové nakladače

Firma Claas přichází v létě roku 2020 s inovacemi v oblasti svých kolových nakladačů. U modelů Torion 1410 a Torion 1511 je jejich vyšší zvedací síla spojena i s palubní inteligencí. Na přání lze oba kolové nakladače vybavit nakládací automatikou Smart Loading s rozšířenými možnostmi. ...

Kategorie: Manipulační technika

Výkonné kloubové nakladače

Kloubové kolové nakladače patří mezi poměrně hojně využívané druhy manipulační techniky. Vynikají dostatečnou hmotností pro zajištění prací v silážních žlabech a na polních hnojištích. Díky nosnosti a zvedací kapacitě se využívají ve spojení s velkoobjemovými typy nářadí, a to pro manipulaci jak se sypkými, tak objemnými materiály. ...

Kategorie: Manipulační technika

Průřez nabídkou manipulátorů

Manipulátory patří k nejvytíženějším zástupcům zemědělské techniky. Nacházejí využití jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Za popularitu vděčí zejména manévrovacím schopnostem a široké nabídce příslušenství. Manipulátory se vyrábějí v různých výkonových kategoriích. Mezi jejich základní charakteristiky řadíme maximální dosah a nosnost. ...

Kategorie: Manipulační technika

Manipulátor Agri Max? Proč by ne…

Ve společnosti Agro Svoboda s.r.o., která hospodaří v regionu Českého Krumlova, používají manipulátory Dieci a stěžovat si na ně nemohou. V současné době mají odzkoušené již tři stroje v dlouhodobém provozu a žádný nevykázal problémy, které by jeho majitele od dalšího nákupu odradily. Prostě opravy a servis byly v normálních...

Kategorie: Manipulační technika