Archiv pro rubriku: Mulčovače

Filtr

Údržba krajiny s oblíbenou značkou

Bez ohledu na dění kolem nás a i přes katastrofální sucho tráva, byť pomalu, roste dál. Naši krajinu bude potřeba udržovat i letos. Firma KUHN má dlouholetou tradici s mulčovači a příkopovými rameny, které tyto úkoly plní. V sortimentu značky Kuhn lze najít mulčovače do čelního i zadního závěsu traktoru....

Kategorie: Komerční prezentace, Komunální technika, Mulčovače, Sklizeň biomasy, Sklizeň pícnin, Sklizňové stroje

Mulčovač v podobě trojkombinace

V sortimentu firmy Müthing nabízí vysokou plošnou výkonnost mulčovač MU-PRO/F Vario 860, který je řešen podobně jako tzv. „motýl“, tedy oblíbené žací dvojkombinace pro zadní tříbodový závěs traktoru. Pracovní šířka činí 8,6 m.

Kategorie: Mulčovače

Mulčovače se všestranným využitím

Firma Müthing vyrábí velmi široký sortiment mulčovačů – pro málo strukturované plochy a menší a lehčí traktory až po profesionální varianty v rozděleném uspořádání pro traktory vyšší výkonové třídy. Ale malý neznamená málo vybavený: základním strojem s profesionální výbavou je model MU-H Vario s pracovní šířkou v intervalu od 1,2...

Kategorie: Mulčovače

Speciální konstrukce pro intenzivní drcení hmoty

Německá firma Müthing vyrábí své mulčovače tak, aby byly robustní, otěruvzorné a zároveň nebyly zbytečně těžké. K výrobě rámu a krytů tak využívá jemnozrnnou ocel. Pro mulčovače Müthing je dále charakteristická i kombinace rotoru a přídavného drcení pomocí „žraločí ploutve“.

Kategorie: Mulčovače

Mulčovače se širokým využitím

Mulčování v zemědělství patří mezi pracovní operace, o nichž se vedou časté diskuze. Přitom přináší řadu pozitivních efektů: jemně rozdrcené posklizňové zbytky se mohou v půdě rychleji rozkládat, čímž se výrazně zkrátí doba, po kterou mohou fungovat jako hostitelé patogenních činitelů. Rychlým rozkladem se také uvolní živiny pro následnou plodinu....

Kategorie: Mulčovače

Technika pro údržbu travních porostů

Agrotechnika travních porostů se nezaměřuje pouze na jejich sklizeň, ale zahrnuje také různé zásahy spojené s jejich údržbou mimo sklizňové práce. Na pastvinách jde především o likvidaci nespasených částí pozemků s využitím různé mulčovací techniky. Stejně tak můžeme mulčovače využít k podzimnímu ošetření pozemků s minimální výtěžností hmoty. ...

Kategorie: Mulčovače

Červená trojice na louky i pole

Široká nabídka společnosti Kverneland Group Czech s. r. o. zahrnuje prakticky všechny zemědělské stroje agregované s traktory, od přípravy půdy a setí přes ochranu a výživu rostlin až po sklizeň pícnin a jejich dopravu do žlabu. Tak trochu neprávem opomíjené jsou mulčovače, které nechybějí na žádné větší polní prezentaci berounské...

Kategorie: Mulčovače

Zpracování posklizňových zbytků

Kromě klasických technologických postupů, mezi něž řadíme především podmítku nebo kypření, můžeme využívat ke zpracování strniště další alternativy. Jde především o velmi mělké zpracování půdy a rozvrstvení posklizňových zbytků. Řada zástupců dané kategorie rovněž umožňuje drcení a rozmělnění rostlinného materiálu. Tato činnost napomáhá k rovnoměrnému průběhu rozkladu rostlinného materiálu. Pro...

Kategorie: Mulčovače

Kvalita z Kanady je na českém trhu

Firma Schulte je výrobce špičkové techniky na sběr kamenů a mulčování. Výsledkem mnohaletých zkušeností konstruktérů a odborníků společnosti Schulte jsou stroje, které se od konkurence liší jednoduchostí, vysokou provozní spolehlivostí a nízkými provozními náklady i v těch nejtěžších podmínkách. Stroje Schulte si poradí i v podmínkách, kde jiní buď nejsou...

Kategorie: Mulčovače, Sklizeň pícnin

Vertikální mulčovače

Mezi techniku užívanou k pravidelnému ošetřování luk a pastvin řadíme také vertikální mulčovače. Jejich označení vychází ze systému pohonu pracovních orgánů. V daném případě jde o jeden nebo více rotorů s vertikální, čili svislou osou rotace. Vertikální mulčovače se vyrábějí v neseném a závěsném provedení. Značnou popularitu si v našich...

Kategorie: Mulčovače