Archiv pro rubriku: Precizní zemědělství

Filtr

Významné snížení úletu a účinnější pokrytí

S tím, jak se mění legislativa, do popředí vystupují problémy s erozí či zhutňováním půdy, přizpůsobuje se tomuto vývoji i zemědělství. Zároveň si zemědělská výroba musí udržovat i konkurenceschopnost, aby se produkce mohla uplatnit na trhu. Cestou do budoucnosti jsou nová řešení a jedno takové představila společnost Leading Farmers CZ.

Kategorie: Aplikační technika, Precizní zemědělství

Dálkový průzkum Země

Myšlenka precizního zemědělství v sobě zahrnuje efektivní využívání zdrojů, maximalizaci efektivity prováděných činností, a to vše při zachování co možná nejnižších nákladů a v neposlední řadě také šetrného přístupu k půdě jako nenahraditelnému přírodnímu zdroji. ...

Kategorie: Precizní zemědělství

Precizní zemědělství

Technologie přesného zemědělství prošly poměrně rychlým vývojem během posledních tří desetiletí. Zemědělství musí poskytovat neustále rostoucí množství kvalitních potravin, vlákniny, krmiva, ale i energetických plodin pro lidstvo. Tento proces musí být ekologický, ekonomický a socio-politicky udržitelný. To bude v budoucnu stále náročnější, protože neexistuje žádná univerzální technologie, která by tento...

Kategorie: Precizní zemědělství

Isaria bude dostupnější i pro menší farmáře

Společnost Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co představila v Nizozemsku novinku pro rok 2019. Německá rodinná firma je v zemědělství známá především vývojem a výrobou N-senzorů Isaria. Senzory jsou standardně uloženy na dvou ramenech, která se připojí do čelních ramen traktoru. Představenou novinkou je odlehčená a finančně dostupnější verze systému Isaria....

Kategorie: elektronika, Precizní zemědělství

Farmaření v souladu s precizním zemědělstvím II

Zemědělství je sektor národního hospodářství, který prochází neustálým vývojem, jehož cílem je snížit environmentální zátěž modifikací pěstebních technologií či postupů při zvýšení produkce a efektivity prováděných činností. Progresivní vývoj v oblasti pěstebních technologií, zemědělské techniky a obecně celého sektoru zemědělství je z velké části podnícen vnějšími okolnostmi, jako jsou změny...

Kategorie: Precizní zemědělství

Farmaření v souladu s precizním zemědělstvím

Zemědělství je sektor národního hospodářství, který prochází neustálým vývojem, jehož cílem je snížit environmentální zátěž modifikací pěstebních technologií či postupů při zvýšení produkce a efektivity prováděných činností. Progresivní vývoj v oblasti pěstebních technologií, zemědělské techniky a obecně celého sektoru zemědělství je z velké části podnícen vnějšími okolnostmi, jako jsou změny...

Kategorie: Precizní zemědělství

Optické senzory v zemědělské výrobě

Centrum precizního zemědělství při ČZU v Praze uspořádalo koncem května workshop zaměřený na problematiku optických senzorů v zemědělské výrobě. Akce byla rozdělena do tří základních částí. První byl blok přednášek pracovníků vědy a výzkumu, druhý blok představovaly přednášky prodejců jednotlivých systémů, které optické snímkování používají a třetí částí bylo praktické...

Kategorie: Precizní zemědělství