Archiv pro rubriku: Secí stroje

Filtr

Espro pro spolehlivé setí

Secí stroje KUHN Espro jsou velmi dobře osvědčené stroje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Díky tomu, že se tyto stroje dodávají prakticky do celého světa, mají velmi rozsáhlou nabídku pracovních záběrů a jednotlivých konfigurací. Model Espro je bez kompromisů jednou z vlajkových lodí výrobce KUHN.

Kategorie: Komerční prezentace, Secí stroje

Precizní a flexibilní secí stroje

Zakládání porostů představuje jeden z nejdůležitějších agrotechnických postupů. Od používané techniky se očekává spolehlivost fungování. Zvláště při setí ozimé řepky je důležitá včasnost zvládnutí všech prací, protože časný termín setí je důležitý pro vývoj silného kořene a dobrý růst rostlin. Opoždění v termínu setí anebo vytvoření nevhodných podmínek pro počáteční...

Kategorie: Secí stroje

Zajímavý stroj nejen na přísev travin – Ripper STP 300

Ripper STP 300 Secí stroj Ripper STP 300 je postaven na masivním rámu, který zaručuje kvalitní práci i v těžkých podmínkách, například na kamenitých nebo těžkých půdách. Vedle jeho robustnosti je to dáno i možností změny přítlaku na pracovní orgány pomocí hydraulické pístnice přímo ze sedadla řidiče. Další výhodou stroje...

Kategorie: Secí stroje

Péče o travní porosty je důležitá

V podnicích, které se zabývají chovem mléčného skotu a produkcí mléka, je více než kde jinde péče o trvalé travní porosty potřeba. Bohužel mnohdy na ni nestačí finance ani čas. Prioritou podniků je nákup strojů a technologií na ornou půdu. Podobně na tom byl i podnik Agro Liboměřice, jehož pozemky...

Kategorie: Secí stroje

Bezorebná technologie do těžkých půd

Úspěšně hospodařící zemědělské podniky se pyšní dobře zvládnutým systémem hospodaření ve svých podmínkách. Takovou společností s propracovanou technologií výroby je i BOTEP PLUS spol. s r. o. se sídlem v obci Valeč – Jeřeň na Karlovarsku. Podnik hospodaří na velmi těžkých, tzv. minutových půdách a navíc se musí ještě téměř...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Secí stroje pro zvýšení produktivity

Při zkracování vegetačních period musí probíhat jednotlivé operace na poli rychleji, než je obvyklé. Rychlejší musí být příprava půdy, rychleji musí probíhat vzcházení rostlin. Ukládání hnojiva a setí jednou secí kombinací při jediném přejezdu přináší více výkonnosti na poli a lepší potenciál pro růst rostlin a vývoj porostů. ...

Kategorie: Secí stroje

Rozšířené možnosti zakládání porostů

Secí stroje s mechanickou distribucí osiva od výsevního ústrojí k secím botkám nejsou v současné době příliš rozšířené. Je to dáno tím, že zemědělská praxe vyžaduje větší záběry a u nich je klasická technologie výsevu, u níž musí být šířka zásobníku shodná s pracovním záběrem, obtížně řešitelná. Ovšem u menších...

Kategorie: Secí stroje