Archiv pro rubriku: Skladování

Filtr

Pro velké podniky i malé farmáře

Společnost JK Machinery, s. r. o., je specializovaná firma, vyrábějící zařízení na čištění a třídění zemědělských plodin. Kromě prodeje strojů a zařízení zajišťuje také realizace kompletních posklizňových linek. Tuto tradiční činnost v poslední době doplňují také realizace speciálních technologií. ...

Kategorie: Posklizňové linky, Skladování

Každý den čerstvé a kvalitní krmivo

Společnost T-AGRO CZ, s. r. o., je česká firma, kterou drtivá většina zemědělců zná jako dodavatele náhradních dílů a spotřebního materiálu na zemědělskou techniku vyrobenou u nás i v zahraničí. Již méně známo je, že firma T-AGRO nabízí také zajímavou službu. ...

Kategorie: Skladování

Zajímavá technologie skladování zrna

Společnost AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. uspořádala nedávno cestu do bavorského Sitzenhofu, v němž sídlí výrobce zemědělské techniky Horsch Maschinen GmbH. V praktické části programu se návštěvníci nejdříve seznámili s technikou na naskladňování, skladování a vyskladňování zrna firmy Bintec, jež se specializuje na návrhy, konstrukci a prodej účinných systémů...

Kategorie: Posklizňové linky, Skladování

Technologie skladování objemných krmiv

Objemná krmiva hrají ve výživě přežvýkavců nezastupitelnou roli. Pro zajištění výroby kvalitních objemných krmiv je nutné zvolit správnou technologii nejen pro dané krmivo, ale také pro typ zemědělského provozu. Zvolené technologické postupy musí být koncipovány tak, aby bylo dosaženo minimálních skladovacích ztrát a aby jejich provozování vykazovalo efektivní ekonomické ukazatele....

Kategorie: Skladování

Dvě M pro zemědělskou výrobu

Zemědělství je známé značnými nároky na dopravní a skladovací kapacity. S těmi skladovacími pomáhá zemědělcům od roku 2007 firma Morkus Morava. Aktivity firmy jsou zaměřeny do tří oblastí. Jedná se o výstavbu hal, montáž sil a nádrží a též potřebný servis zahrnující opravy, revize a renovace. Výstavba hal je v...

Kategorie: Skladování

Stavbu dodává od projektu po servis

Společnost NAVZAS, s. r. o., se specializuje na skladování a posklizňové zpracování plodin s důrazem na drobná semena a technologické linky na výrobu osiv. Nabízí nejen jednotlivé stroje, ale i kompletní investiční celky na klíč, tedy zaměření, projekt, dodávku, montáž včetně elektroinstalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Záruční a...

Kategorie: Posklizňové linky, Skladování, Výstavní a předváděcí akce

Také pro efektivní skladování vody

Pro návštěvníky veletrhu Techagro připravila společnost E-agro s. r. o. řadu novinek firmy Kingspan Titan především z oblasti skladování a distribuce pohonných hmot, jako jsou nafta a AdBlue, ale i olejů, kapalných hnojiv, vody a dalších tekutin. Zajímavým exponátem byla vylepšená generace bezobslužného automatického evidenčního terminálu Xtrack, který si získal...

Kategorie: Skladování

Dopravníky používané v zemědělství

Velmi důležitou součástí zemědělské výroby je doprava materiálů, která je realizována v prostředí s vysokým počtem variant jejího působení, velkým počtem rozmanitých břemen, respektive nákladů. Bez dopravy zemědělských produktů se neobejde ani živočišná výroba. Je třeba naskladňovat a vyskladňovat různá krmiva, přepravovat jednotlivé komponenty pro výrobu krmiv a manipulovat s...

Kategorie: Dopravní technika, Nezařazené, Posklizňové linky, Skladování

Uskladnění objemných krmiv

Objemná krmiva tvoří základ krmné dávky přežvýkavců a představují nedílnou součást vstupní suroviny provozů bioplynových stanic. Různé druhy objemných krmiv jako takových můžeme konzervovat a uskladňovat různým způsobem. Kromě konzervování sušením se většina krmiv v současné době konzervuje silážováním a senážováním. ...

Kategorie: Skladování