Archiv pro rubriku: Skladování

Filtr

O senážní lis je zájem

Uskladnění senáže, případně siláže do vaků má své nesporné výhody. Mezi ty hlavní patří možnost okamžité konzervace, přerušení práce v případě špatného počasí bez zhoršení kvality senáže nebo menší ztráty oproti senážování do žlabu. O senážní lis EB 310 LG od firmy EURO BAGGING je proto velký zájem.

Kategorie: Skladování, Sklizeň pícnin

Uskladnění krmiv ve vacích

Společnost Jasno Jasenná provozuje pestrou paletu zemědělských strojů a nabízí s nimi zemědělské služby. Kromě toho se zabývá i zemědělskou prvovýrobou, má kamionovou dopravu a provozuje servis. Nabízené zemědělské služby jsou vždy konány s nejmodernější zemědělskou technikou a vzhledem k pozitivním referencím od zákazníků se nabídka služeb stále rozrůstá. Jednou...

Kategorie: Skladování, Sklizeň pícnin

Technologie uskladnění kukuřice

Kukuřičnou siláž řadíme mezi nejvýznamnější objemná krmiva a využíváme jí nejen pro výživu přežvýkavců, ale také jako vstupní surovinu v provozech bioplynových stanic. Při sklizni kukuřice a výrobě siláže může dojít ke dvěma typům ztrát, a to ztrátám sklizňovým a skladovacím. První typ ztrát eliminujeme využitím vhodné dopravní techniky, správnou...

Kategorie: Skladování

Pro velké podniky i malé farmáře

Společnost JK Machinery, s. r. o., je specializovaná firma, vyrábějící zařízení na čištění a třídění zemědělských plodin. Kromě prodeje strojů a zařízení zajišťuje také realizace kompletních posklizňových linek. Tuto tradiční činnost v poslední době doplňují také realizace speciálních technologií. ...

Kategorie: Posklizňové linky, Skladování

Každý den čerstvé a kvalitní krmivo

Společnost T-AGRO CZ, s. r. o., je česká firma, kterou drtivá většina zemědělců zná jako dodavatele náhradních dílů a spotřebního materiálu na zemědělskou techniku vyrobenou u nás i v zahraničí. Již méně známo je, že firma T-AGRO nabízí také zajímavou službu. ...

Kategorie: Skladování

Zajímavá technologie skladování zrna

Společnost AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. uspořádala nedávno cestu do bavorského Sitzenhofu, v němž sídlí výrobce zemědělské techniky Horsch Maschinen GmbH. V praktické části programu se návštěvníci nejdříve seznámili s technikou na naskladňování, skladování a vyskladňování zrna firmy Bintec, jež se specializuje na návrhy, konstrukci a prodej účinných systémů...

Kategorie: Posklizňové linky, Skladování

Technologie skladování objemných krmiv

Objemná krmiva hrají ve výživě přežvýkavců nezastupitelnou roli. Pro zajištění výroby kvalitních objemných krmiv je nutné zvolit správnou technologii nejen pro dané krmivo, ale také pro typ zemědělského provozu. Zvolené technologické postupy musí být koncipovány tak, aby bylo dosaženo minimálních skladovacích ztrát a aby jejich provozování vykazovalo efektivní ekonomické ukazatele....

Kategorie: Skladování

Dvě M pro zemědělskou výrobu

Zemědělství je známé značnými nároky na dopravní a skladovací kapacity. S těmi skladovacími pomáhá zemědělcům od roku 2007 firma Morkus Morava. Aktivity firmy jsou zaměřeny do tří oblastí. Jedná se o výstavbu hal, montáž sil a nádrží a též potřebný servis zahrnující opravy, revize a renovace. Výstavba hal je v...

Kategorie: Skladování

Stavbu dodává od projektu po servis

Společnost NAVZAS, s. r. o., se specializuje na skladování a posklizňové zpracování plodin s důrazem na drobná semena a technologické linky na výrobu osiv. Nabízí nejen jednotlivé stroje, ale i kompletní investiční celky na klíč, tedy zaměření, projekt, dodávku, montáž včetně elektroinstalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Záruční a...

Kategorie: Posklizňové linky, Skladování, Výstavní a předváděcí akce