Archiv pro rubriku: Sklizeň pícnin

Filtr

Déšť stroje do porostu nepustil

Během 19. dne Kvernelandu v Bečvárech byla představena ideální senážní linka. Návštěvníci se museli spokojit s teoretickým výkladem a praktickými zkušenostmi Vladimíra Průchy, produktového manažera společnosti Kverneland Group Czech, neboť vytrvalý déšť techniku do porostu nepustil. Všechny čtyři stroje splňovaly současné požadavky na rychlou a bezztrátovou sklizeň trvalých travních porostů,...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Když se blíží mračna a bouřka

„Sklizeň pícnin je sama o sobě velká alchymie, vždyť stačí například nepatrná bouřka a veškerá snaha o vytvoření kvalitního krmiva přijde během krátké chvilky zcela vniveč,“ říká Vladimír Průcha, produktový manažer společnosti Kverneland Group Czech. „Proto je potřeba velice pečlivě zvážit za přihlédnutí k mnoha okolnostem, jaká technika se pro...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Pro rychlou sklizeň a maximální profit

V posledních letech dělají výkyvy počasí ze sklizně pícnin ruletu. Bohužel poručit počasí zatím nedokážeme, na jeho rozmary se však můžeme připravit vhodně zvolenou technikou, která umožňuje velký výkon. Výsledným efektem je rychlá sklizeň, vysoká kvalita krmiva i užitkovost a tím i maximální profit.

Kategorie: Sklizeň pícnin

Zaměřeno nejen na žací stroje

Počátkem dubna jsem měl možnost navštívit výrobní závod společnosti SaMASZ, který se nachází ve východní části Polska a sice v Zabludowě, nedaleko města Bialystok. Součástí návštěvy byla nejen prohlídka výrobních prostor, ale také prezentace vyráběného sortimentu. Ten je velmi široký, čítá přes 200 modelů a není tedy možné se mu...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Nová továrna, nové možnosti

Psal se rok 1984, když si Antoni Stolarski pronajal v obci Bialystok malou dílnu, zaměstnal dva pracovníky a začal vyrábět svůj první zemědělský stroj, kterým byl vyorávač brambor. Socialistický systém byl v té době v Polsku trochu více nakloněn drobnému soukromému podnikání, a tak umožňoval založení firem maximálně s pěti...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Sestavování žacích kombinací

V podmínkách našeho zemědělství se téměř výhradně využívají různé modely rotačních žacích strojů. Výrobci vyvíjejí a vyrábějí bubnovou a diskovou žací techniku. Dominantní postavení mají však diskové modely. Ke zvýšení výkonnosti při sklizni se pak využívají různé žací kombinace, které jsou tvořeny předním a zadním žacím strojem. Ten může být...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Technologie uskladnění senáže

Konzervace zavadlé hmoty trav, jetelovin a jejich směsí či dalších objemných plodin patří k běžným způsobům výroby konzervovaných krmiv. Způsob a technologie konzervace a uskladnění se liší především s ohledem na technologii sklizně objemných krmiv a velikost stáda. Setkáme se jak s lisováním do válcových a hranolových balíků různých rozměrů,...

Kategorie: Sklizeň pícnin