Archiv pro rubriku: Sklizeň pícnin

Filtr

Širší nabídka pásových shrnovačů

Společnost KUHN rozšířila nabídku vyhledávaných pásových shrnovačů MergeMaxx 950, které si pořizují zejména velké zemědělské podniky, vlastníci bioplynových stanic či poskytovatele služeb, jež kladou velký důraz na vysokou kvalitu objemné píce. Jejich výhodou je šetrná manipulace s pící, výrazná redukce ztrát jejích cenných částí, minimální znečištění a vysoká nutriční hodnota...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Zkušenosti z praxe s novým lisem

Farma Kerim spol. s r. o. hospodaří v jižních Čechách v systému ekologického zemědělství. Zabývá se především extenzivním chovem masného skotu plemene simentál. Živočišná výroba čítá 477 kusů skotu, který je volně na pastvinách a zpeněžován je především zástav. Celou výměru farmy, 1103 ha, zaujímají trvalé travní porosty, které jsou...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Pestrá paleta strojů od roudnické firmy

Dusače siláže SilaPress od roudnické firmy Agrotip — Ing. Blažek netřeba dlouze představovat. Majitel společnosti Ing. Petr Blažek říká: “Jsme trochu jako Karel Čapek, který dal světu slovo robot. My jsme mu dali slovo SilaPress, které se již v zahraničí běžně používá." Dusače siláže SilaPress přitom nejsou v sortimentu firmy...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Pícninářské stroje z jedné stáje

Pod značkou Fendt se nevyrábí jenom nejmodernější traktory, ale i ucelený sortiment techniky ke sklizni pícnin – od posečení až po samotnou sklizeň. Z nabídky si vyberou zemědělské podniky všech velikostí, ať upřednostňují řezačkovou sklizeň, nebo technologii s využitím senážních vozů či pomocí lisu.

Kategorie: Sklizeň pícnin

Kombinovaný lis s baličkou

Společnost Kuhn se řadí díky své dlouholeté tradici, kvalitě a spolehlivosti k celosvětovým lídrům v produkci a prodeji strojů pro sklizeň a zpracování píce. Je to dáno i tím, že se snaží vyhovět všem potřebám zákazníků a zároveň jim pomáhá zvyšovat jejich produktivitu a ziskovost. Proto má široký sortiment, který...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Kvalitní krmivo začíná u vhodné techniky

V obci Miličín v okrese Tábor vede své hospodářství Karel Pilz. Podnik funguje od roku 1992 jako rodinná farma, v níž je zaměstnáno dohromady sedm pracovníků. Ti se stihnou postarat o 480 hektarů zemědělské půdy. Do této výměry patří také 60 hektarů lučních porostů, které spolu s pícninami na orné...

Kategorie: Sklizeň pícnin

V hlavní roli lis na válcové balíky

Již před několika lety přidala společnost Massey Ferguson do svého sortimentu kompletní portfolio strojů linky pro sklizeň pícnin. A jak to tak chodí, zpočátku si nové stroje hledaly své majitele pomalu. Avšak jakmile v praxi předvedly, co umí, získaly dobré reference a poptávka po nich se zvedla. Loňský rok byl...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Sedm set sedmdesát sedm dusačů siláže

V roce 2006 začala vyrábět roudnická firma Agrotip – Ing. Blažek na základě vlastní konstrukce první dusače siláže z vagonových kol. Po 15 letech intenzívní práce a budování světové prodejní sítě byl vyroben dusač s magickým výrobním číslem 777. Společnost Agrotip se tak stala největším světovým producentem tohoto stroje.

Kategorie: Sklizeň pícnin

Žací kombinace s kondicionérem

Traktory a systémové nosiče osazené předním a zadním tříbodovým závěsem spolu s vývodovými hřídeli, můžeme agregovat s různými sestavami žacích strojů. S rostoucím výkonem trakčních prostředků rostou také možnosti agregace žacích kombinací s většími pracovními záběry. Ty jsou ve značné míře osazené prstovými a válcovými kondicionéry. Jednotlivá provedení se liší...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Spolehlivé stroje a kvalitní krmivo

V krásné přírodě jižních Čech v okrese Tábor hospodaří Zemědělské družstvo Nová Ves. Jedná se o zemědělský podnik se smíšenou produkcí. Na 420 hektarech orné půdy se pěstuje ozimá pšenice, ozimá řepka, oves, jarní ječmen a pro produkci krmiva také jetel a silážní kukuřice. Objemná píce se získává také sklizní...

Kategorie: Sklizeň pícnin