Archiv pro rubriku: Sklizňové stroje

Filtr

Nový systém mlácení a třetí medaile pro New Holland

Značka New Holland získala medaili za inovované mláticí ústrojí kombajnů CX. Klasická tangenciální mláticí ústrojí se primárně využívají ve vytřásadlových sklízecích mlátičkách, kde vysoké otáčky mláticího bubnu maximalizují separaci zrna na mláticím koši, ale zároveň snižují jeho kvalitu. Poprvé od vynalezení tangenciálního mláticího ústrojí s příčnými mlatkami napadlo konstruktéry značky...

Kategorie: Sklizňové stroje

Stříbrnou medailí oceněn kombajn Ventum

Nedostatek pracovních sil je rostoucím problémem mimo jiné i u pěstitelů zeleniny. Ačkoli procesy sklizně například některých druhů salátů jsou dnes do značné míry mechanizovány, zpracování a balení se stále provádí ručně, což je časově náročné. Samojízdný kombinovaný sklízecí stroj VENTUM oceněný stříbrnou medailí je prvním strojem, který kombinuje fáze...

Kategorie: Sklizňové stroje

Autonomní robot Dino získal stříbro

Největší výzvou při mechanickém ničení plevelů je jejich odstraňování v řádkových plodinách. V ekologickém zemědělství jsou tyto plevele odstraňovány ručně, jenže to je velmi časově náročné. Stříbrnou medaili na výstavě Agritechnica proto získal Robot Dino, který je prvním automatickým systémem mechanicky likvidujícím plevel v porostech hlávkového salátu.

Kategorie: Sklizňové stroje

Stříbrná medaile – SmartCut

Se zvyšující se pracovní šířkou žacích lišt, rostoucí kapacitou sklízecích mlátiček a rychlostí sklizně, rostou i požadavky na pohon řezacích nožů a technologii řezání. Až doposud bylo sklízení prováděno s pohonem ostří konstantní rychlostí a případné mechanické defekty, které se vyskytly během sklizně, byly detekovány jen podle zvuků, které způsobovaly...

Kategorie: Sklizňové stroje

Stříbrná medaile za 3D Varioflex

Se systémem 3D Varioflex společnost BISO poprvé zkombinovala výhody flexibilní žací lišty s proměnnou délkou řezacího stolu. Žací lišta je vhodná do všech plodin a díky pokročilému systému kopírování dokáže sekat i blízko povrchu. Kontaktní síla žací lišty na zemi se měří pomocí silových senzorů v jejích rovnoběžníkových nosičích. Rozsah...

Kategorie: Sklizňové stroje

Adaptér Horizon Star III Razor

Jedním z největších škůdců kukuřičných porostů v Evropě je zavíječ kukuřičný. Škody jím způsobené jsou patrné nejen v nižších výnosech, ve ztrátě kvality, ale i ve ztrátách při sklizni, neboť zvyšuje i lámavost stébel. Negativně však ovlivňuje i následné plodiny, protože rozvléká parazitické houby. Kromě insekticidů a biologických činidel je...

Kategorie: Sklizňové stroje

Nové největší sklízecí mlátičky

Inženýři John Deere se také zabývali otázkou, jak dále zvýšit výkonnost u rotorových sklízecích mlátiček. Na rozdíl od strojů s vytřásadly stojí proti dalšímu zvětšování velikosti omezení v podobě celkových rozměrů. Cesta ke zvýšení průchodnosti hmoty proto vede spíše zvýšením účinnosti práce stroje, který si své rozměry zachová. Účinnost lze...

Kategorie: Sklizňové stroje

Vhodná inspirace k nákupu techniky

Mezi expozicemi na veletrhu Země živitelka 2019 nechyběla ani společnost Bárny agro s. r.o. Při procházce výstavištěm poutaly pozornost tři sklízecí mlátičky značky Rostselmash, za nimi pak na volné ploše 301 bylo k vidění velké množství další techniky. Novinkou jsou stroje na zpracování půdy ruského původu.

Kategorie: Sklizňové stroje